Schůze Exotářů v pátek 23. září ve Smržově

První poprázdninová členská schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy se uskuteční již příští pátek 23. září 2022 od 18:00 hod. v restauraci U koupaliště ve Smržově u Hradce Králové (Smržov č.p. 82).

Program 14. členské schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy

1) Zahájení, uvítání (Jiří Vojtěch)
2) Informace ze schůze ÚOK konané 25.6.1022 ve Vlčí Habřině (Jiří Stejskal)
3) Podnět Buldra – nemoci zebřiček (Jan Makyňa, Jiří Vojtěch, Jiří Stejskal)
4) Zpráva kontrolní komise o usnášeníschopnosti (Aleš Flekač)
5) Realizace nákupu stojanů na bodovačky od zebřičkářů, nákup stolů pod klece (Jiří Vojtěch)
6) Informace ze schůzky s předsedou ČSCH Ondřejem Matoušem o „Zajištění expozice okrasného ptactva ZO Exotáři na výstavě Chovatel“ (Jiří Vojtěch, Jiří Stejskal)
7) EXOTIKA 2022 – účast na výstavě, stánek, služby (Jiří Stejskal, Jiří Vojtěch)
8) Přijetí nových členů (Petr, Maturová, Kouba) (Jiří Vojtěch)
9) Dovolená Exotářů na Bali – návštěva farem (Jiří Stejskal)
10 Návštěva dalších Exotářů 8.10.2022 (Rak, Voborník, Vojtěch, Špalek) – (Jiří Vojtěch, Jiří Stejskal)
11) Plán dalšího dovozu krmení Slats (Jiří Vojtěch)
12) Výlet do Walsrode a ZOO Lipsko, promítání fotek (Jiří Stejskal)
13) Seminář v Kálnici a Eko Park Piešťany, promítání fotek (Jiří Stejskal)
14) Diskuse – reakce na zprávy výboru, různé
15) Závěr (Jiří Vojtěch)

Občerstvení a parkování na místě je zajištěno. Pokud máte kamarády, kteří váhají, zda se k nám přidat, vezměte je sebou, ať mají možnost nás poznat.

Prosíme všechny členy, aby potvrdili účast, nebo v případě těžké nemoci poslali omluvu do pondělí 19. září 2022 na adresy uvedené níže:

Jiří Vojtěch – předseda: C.alba@seznam.cz, 603 881 884
Jiří Stejskal – jednatel: arac@seznam.cz, 605 855 555