Exotáři v Archeoparku Všestary a Rozběřicích

Velmi netradiční výjezdní členskou schůzi absolvovali Exotáři v sobotu 20. dubna na Královéhradecku. Nejprve jsme navštívili Archeopark ve Všestarech, kde nám o životě pravěkých lidí poutavě přednášel vedoucí Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové doc. PhDr. Radomír Tichý, PhD. a následně jsme si mohli prohlédnout také napodobeniny pravěkých domů a obětiště. Archeopark vznikl v roce 1997 díky Centru experimentální archeologie a v jeho pravěké vesnici nyní například sledují pozvolný rozpad kopie původní pravěké dřevěnice, aby podle něj mohli vyhodnocovat skutečné archeologické nálezy. Pod Všestary, kde se Archeopark nachází, spadají i Rozběřice, kde mají Exotáři díky předsedovi Jiřímu Vojtěchovi pronajatou bývalou prodejnu potravin pro přípravu a skladování výstavního fundusu.

Starosta Všestar jako host na naší schůzi

Právě do Rozběřic jsme po prohlídce Archeoparku přesunuli, abychom si prohlédli vyrobené voliéry a klece pro naši historicky první výstavu, která se uskuteční třetí zářijový víkend v pardubickém výstavním centru Ideon. Bývalá prodejna potravin slouží také jako sklad pro krmivo Slaats, které pravidelně dovážíme z Holandska. Zrovna nedávno dorazila čerstvá zásilka, a tak si ti, co měli krmivo objednané, rovnou vyzvedli svoje objednávky. Slaats zároveň poskytl Exotářům několik pytlů krmiva pro zářijovou výstavu jako protiplnění k reklamnímu banneru, který bude mít tato firma umístěný ve výstavních prostorách.

Právě blížící se výstavě se také věnovala velká část oficiální členské schůze, na kterou jsme se přesunuli do zasedací místnosti obecního úřadu v Rozběřicích. Jako host se jí zúčastnil i starosta Všestar Michal Derner. Na začátek jsme ale popřáli našemu pardubickému členovi Radku Smejkalovi k nedávným padesátým narozeninám a potom už se prakticky vše točilo okolo výstavy. Předsedovi a jednateli klubu se podařilo vyjednat podporu Pardubického kraje i záštitu hejtmana a domluvili obdobnou schůzku i s hejtmanem Královéhradeckého kraje. Pardubický hejtman Martin Netolický se také zúčastní slavnostního otevření výstavy, které proběhne v pátek 20. září v 9:00 hod. Exotáři pozvali také starostu Všestar Michala Dernera a počítá se s účastí východočeských médií včetně televize V1.

Na pardubickou výstavu se přesunou zebřičkáři z Exotiky

V rámci výstavy proběhne jednak celostátní výstava zebřiček, která se do Pardubic přesune z Exotiky v Lysé nad Labem, ale také soutěž mladých chovatelů, které se zúčastní i rodinní příslušníci členů Exotářů a patrně oslovíme i školy a chovatelské kroužky s možností zapojení dalších dětí. U nebodovaného ptactva Exotáři připraví na klece a voliéry s vzácnými a ohroženými druhy speciální popisky se zajímavými informacemi, mapkami přirozeného rozšíření v přírodě, odhadovanou početností divoké populace, kategorií ohrožení v Červené knize IUCN apod. Proto je třeba, aby členové, kteří se chystají vystavit nějaký takto vzácný druh, informovali výstavní výbor s předstihem kvůli přípravě a výrobě těchto popisek.

Na výstavě se rovněž počítá s třemi prodejními stánky, z nichž jeden obsadí společnost Alu Hobby, která nám poskytla za výhodných podmínek materiál pro výrobu klecí a voliér, druhý náš vlastní prodej ptáků a dalších potřeb a třetí patrně zverimex (jednání probíhají s královéhradeckým zverimexem Sirius). Ale to už se podávala vynikající večeře, kterou pro účastníky členské schůze připravil náš člen Jan Skořepa a svíčková s karlovarským knedlíkem opravdu stála za to. Krátce jsme se dostali také k dalším tématům, jednatel Jiří Stejskal shrnul bohatou účast našich členů na 16. V.I.P. setkání chovatelů ve středočeských Jirnech a konstatoval, že původní úmysl obsadit našimi členy celý dubnový výjezd CK Primaroute do francouzských zoo a ptačích parků nevyšel, protože se přihlásilo pouze šest účastníků. Slabá bude také účast Exotářů na mezinárodním semináři ve slovenské Kálnici, kam v polovině června pojedou asi tři naši členové.

Fotografie: Jan Potůček