III. Mistrovství ČR v bodovaném ptactvu se blíží

Třetí ročník otevřeného mistrovství České republiky v bodovacích soutěžích exotického ptactva všech kategorií se letos opět uskuteční při výstavě EXOTIKA 2022 na Výstavišti Lysá nad Labem. Stane se tak již potřetí v řadě. Původně se měl šampionát konat v Olomouci na mezinárodní výstavě EXOTA Olomouc 2022, ta však byla pořadateli zrušena, respektive přesunuta na příští rok. Mistrovství se má ob rok konat vždy v Lysé nad Labem a Olomouci, jak se už dříve dohodli zástupci Českého svazu chovatelů (ČSCH) a Klubu přátel exotického ptactva (KPEP). Letošní ročník se uskuteční od středy 26. do soboty 29. října, samotná výstava EXOTIKA 2022 potrvá až do neděle 30. října.

„Soutěž je vyhlášena pro všechny bez rozdílů státní nebo klubové příslušnosti s vlastními odchovy kroužkovanými kroužky předepsané velikosti (další značení je nepřípustné). Platné i pro udělení titulu Mistr ČR. Posuzuje se dle národních standardů. Posuzovatele deleguje KPEP ve spolupráci se Sborem posuzovatelů ČSCH,“ informuje pořadatel na webu Výstaviště Lysá nad Labem. Hlavní posuzovatele pro letošní ročník českého mistrovství pozvali organizátoři zejména z Rakouska a Německa. Zebřičky tak bude jako posuzovatel garantovat Wallner Christian z Rakouska, amadiny Gouldové Wurst Andreas z Rakouska, rýžovníky a chůvičky Helm Hans Jurgen z Německa, ostatní drobné exoty Reizelsdorfer Christian z Rakouska, kanáry Brundl Gerald z Rakouska a agapornisy Edelmayr Peter z Rakouska. „Tito posuzovatelé budou doplněni posuzovateli Sboru posuzovatelů ČSCH, změna vyhrazena,“ sdělili pořadatelé.

Přihlášky je možné podávat do 16. října

Přihlášky na mistrovství mohou chovatelé podávat do půlnoci z 16. na 17. října prostřednictvím tohoto online formuláře. Podmínkou účasti je rovněž odevzdání veterinárního osvědčení ve formě čestného prohlášení chovatele (není nutné potvrzení od veterináře). Jednotné startovné pro každého účastníka činí 300 korun nebo 13 euro. Mistrovství proběhne v hale A2, zástupcem manažera výstavy pro tuto halu bude náš člen Josef Markytán. Garanty jednotlivých kategorií bodovaných ptáků budou Svetozar Tsvetanov, Vladimír Jaroš a Jiří Tichý (kanáři, pěnkavovití a kříženci), Tomáš Strachota, Milan Justel a Michal Vít (drobné exotické ptactvo), Karel Novák (andulky a malí papoušci), Petr Vopálka (agapornisové) a Jaroslav Nesvorný (korely).

„Ve všech kategoriích je přípustné vystavit novinky, které ještě standard neuznává, nicméně bez bodového ohodnocení a mimo soutěž,“ uvádí pořadatelé. „Výstavní třída, skupina, kategorie vzniká, pokud je obsazeno 6 ks ptáků od 3 chovatelů. Třídy, skupiny a kategorie se neslučují. Posouzení je bodovým systémem, včetně poznámky posuzovatele proč. Soutěží se pouze v jednotlivcích. Při rovnosti bodů dle potřeby určují vítěze všichni přítomní posuzovatelé většinou hlasů,“ dodávají. V rámci českého mistrovství proběhne i Polabské derby agapornisů, které pořádá český Agapornis klub. Titul Mistr České republiky může být udělen vítězi skupiny při dosažená minimálně 91 bodů. V rámci šampionátu bude udělen i titul Mistr KPEP pro nejlepšího ptáka od člena KPEP, Putovní pohár pro vítěze Polabského derby agapornisů, Pohár ČKCHK pro nejlepší korelu a Pohár předsedy ČSCH pro nejlepšího ptáka přírodního zbarvení.