Novým předsedou Českého svazu chovatelů je Radek Novotný

Překvapivým výsledkem skončila sobotní volba vrcholného vedení Českého svazu chovatelů (ČSCH). Funkci předsedy neobhájil dosavadní šéf organizace Ondřej Matouš, který nekandidoval na žádnou jinou pozici a zcela tak vypadl z vedení ČSCH. Novým předsedou se stal Radek Novotný, dosavadní místopředseda a dřívější ředitel sekretariátu Ústředního výkonného výboru ČSCH, který je dlouholetým předsedou Krajského výboru ČSCH v Jihomoravském kraji a stál za obnovou velké chovatelské výstavy Moravia na brněnském výstavišti. Novotný pochází ze Znojma a věnuje se mj. organizaci závodů v králičím hopu. Angažoval se na všech úrovních ČSCH, od místní přes okresní a krajskou organizaci až po ústředí.

Podle odcházejícího předsedy ČSCH Ondřeje Matouše se jeho nástupce nechal ihned po zvolení zaměstnat svazem. „První, co udělal pan Novotný je, že se nechal zaměstnat v ČSCH od 2.12. a zkusme si spočítat, kolik nás tento „chovatel“ bude stát za rok s odvody za zaměstnance. Tato částka bude více než 800 000 Kč. No nic … Těším se na návrat k chovatelství, jen mi prosím připomeňte, co že to chová pan Novotný?“ napsal Ondřej Matouš v diskusi pod zveřejněnými výsledky volby na oficiální facebookové stránce ČSCH s tím, že on za celé pětileté funkční období vedl svaz bez nároku na honorář. Novým místopředsedou ČSCH se stal Josef Vilhelm, který dosud působil na sekretariátu ÚVV ČSCH jako šéf sekce králíků a je tajemníkem předsednictva sboru posuzovatelů králíků a také předsedou ZO ČSCH Dobroměřice. Oba nejvyšší představitelé ČSCH tak patří mezi králíkáře.

Ve vedení mají většinu králíkáři, exotář není ani jeden

Do Ústředního výkonného výboru ČSCH se z předchozího vedení dostal jen Martin Urban z Merklínu u Přeštic, který se věnuje chovu koček a profesně je veterinářem. Nově byl do nejvyššího výkonného orgánu ČSCH zvolen Aleš Bukovský, majitel ZOOfarmy v plzeňských Liticích, který se specializuje na chov činčil, psů a drobných hospodářských zvířat a je rovněž posuzovatelem okrasných a užitkových holubů. Aleš Bukovský také sepsal a rozeslal tiskovou zprávu o výsledku sobotní volby vedení ČSCH. Novým členem ÚVV ČSCH je také Ladislav Dobrovolný, majitel plemenného chovu novozélandských červených králíků z Úvozu u Krnova, dále dosavadní předseda Komise pro práci s mladými chovateli ČSCH Zdeněk Dráb z Frýdlantu v Čechách, který je i předsedou komise posuzovatelů drůbeže.

Dalším novým členem ústředního výkonného výboru je Jiří Koláček, předseda Okresní organizace ČSCH v Přerově a ZO ČSCH Výkleky, který se věnuje chovu králíků. Holubáře v ústředním výboru zastupuje Václav Ráček, posuzovatel okrasných a užitkových holubů ze Sokolnice u Brna. Posledním nově zvoleným členem ÚVV ČSCH je Vlastimil Šimek, chovatel a posuzovatel králíků z Vlčnova u Uherského Brodu, který má v Ústřední odborné komisi chovatelů králíků na starosti práci s mládeží. Z devíti členů nového nejvyššího vedení ČSCH je tedy pět králíkářů, dva holubáři, jeden chovatel koček a jeden chovatel drůbeže. Žádná další odbornost, včetně exotického ptactva, nemá v současném ÚVV ČSCH svého zástupce.

Novotného tajemnice z jihomoravské organizace v kontrolní komisi

O poznání menší změn doznalo složení Ústřední kontrolní komise ČSCH. Předsedou byl opět zvolen Václav Uličný, chovatel a čestný posuzovatel králíků z Nasobůrek u Chudobína na Olomoucku, členství v komisi obhájili Petr Blecha, chovatel okrasných holubů z Břasů u Rokycan, člen ZO ČSCH Terešov a pokladník Okresní organizace ČSCH Rokycany a Vladimír Hulman, předseda Okresní i základní organizace ČSCH Rychnov nad Kněžnou, který je zároveň akvaristou. Nově je členkou ústřední kontrolní komise Dagmar Malá, tajemnice Krajské organizace ČSCH Jihomoravského kraje a blízká spolupracovnice nově zvoleného předsedy ČSCH Radka Novotného, která se věnuje chovu králíků a její mateřskou organizací je ZO ČSCH Kuřim. A také Antonín Stehlík, chovatel králíků z Nového Šaldorfu u Znojma.

Novým předsedou Ústřední komise pro práci s mladými chovateli ČSCH se stal Marek Vajda, chovatel holubů a předseda klubu chovatelů Ostravských bagdet, který nahradil Zdeňka Drába zvoleného do ÚVV ČSCH. Žádných změn nedoznala Ústřední rozhodčí komise ČSCH, protože kandidát na jejího předsedu odstoupil před samotnou volbou, takže tato komise pokračuje v práci ve starém složení tak, jak byla navolena v roce 2018. Samotné volby nového vedení ČSCH byly poměrně bouřlivé. Bude zajímavé sledovat, zda se neúspěch Ondřeje Matouše odrazí v další spolupráci ČSCH s Výstavištěm Lysá nad Labem, které Matouš řídí a kde probíhá řada výstav ČSCH.