Hana Kratochvílová novou Exotářkou

Východočeští Exotáři mají od konce září novou členku. Na členské schůzi, která se konala 23. září ve Smržově u Hradce Králové, přítomní odhlasovali, že naše řady může rozšířit Hana Kratochvílová z Úval u Prahy. Nejde tak úplně o novou tvář, protože naše akce, zejména pak setkání chovatelů Severovýchodních Čech s chovatelskými přednáškami, navštěvovala již léta. Hana Kratochvílová se věnuje chovu ochočených papoušků a pravidelně se účastní srazů, které pořádají vyznavači volného letu papoušků. Členská základna ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy se tak rozrostla na více než 40 členů.

Vůbec nejmladší Exotář, teprve šestiletý Lukáš Rohlíček, na stejné schůzi oslavil narozeniny a obdržel od naší organizace a ZO ČSCH Vlčí Habřina dárek v podobě bednových klecí a páru agapornisů růžohrdlých výstavního typu (z chovu našeho předsedy Jirky Vojtěcha). Všichni pevně doufáme, že Lukáš se brzy blýskne na některé z bodovaných výstav, kde bude zatápět starým mazákům!

Máme nové číslo bankovního účtu!

S důležitou informací na schůzi přišel předseda ZO Jirka Vojtěch s jednatelem Jirkou Stejskalem. Naše organizace změnila banku, tudíž se mění i číslo účtu pro zasílání členských příspěvků a dalších plateb. Nové číslo je 310813576/0300 (na webu je už od schůze změněné). Po minulém schválení nákupu stolů a držáků pro výstavní klece došlo k nákupu obojího a uskladnění v chovatelském areálu ZO ČSCH Vlčí Habřina, na jejíž výstavě jsme regály na výstavní klece vyzkoušeli v praxi.

Řešili jsme ale také nepříjemné záležitosti. Konkrétně podnět našeho člena Otakara Buldry k vystavování údajně nemocných ptáků od našeho dalšího člena Jana Makyni. Ten potvrdil, že v jeho chovu došlo ke zdravotním problémům, konkrétně k poruše mikroflory u mláďat poté, co se rozhodl ptákům podávat dešťovou vodu. Poté nastal častější úhyn mláďat ve třetích hnízdech u drobných exotů. Jan Makyňa proto dešťovou vodu přestal podávat, ptáky přeléčil, a problém tím vyřešil. Předseda naší ZO Jirka Vojtěch s jednatelem Jirkou Stejskalem provedli šetření, při kterém zjistili, že Jan Makyňa sám nahlásil větší mortalitu mláďat u třetích hnízdění.

Řešili jsme podněty na Jana Makyňu

Na základě této informace si hlavní organizátor výstavy EXOTIKA 2021 Lysá nad Labem Ladislav Žoha vyžádal od Jana Makyni veterinární potvrzení o bezinfekčnosti chovu. Při kontrole zdraví ptáků byly vykázány výsledky s jedním křížkem, což neprokazuje rozvinutou nemoc. K úhynům v chovu Jana Makyni docházelo pouze u mláďat, nikoli u dospělých a vystavovaných ptáků, proto vedení ZO požaduje problém za vyřešení, o čemž informovalo i Otakara Buldru. Ten se však s výsledkem neztotožnil a oznámil, že ukončuje členství v naší organizaci i celkově v ČSCH.

Jana Makyni se týkala i stížnost podaná k Ústřední odborné komisi chovatelů exotického ptactva ČSCH, jež se zabývala bodováním zebřiček na výstavě ve Stránčicích. Komise se situací zabývala na svém výjezdním zasedání 25. června ve Vlčí Habřině. Podle stěžovatele zebřička, která zvítězila jako nejlepší samice, nesplňovala podmínky výstavního standardu. Vykazovala totiž část samčích znaků, ale šlo o nejlepšího ptáka na výstavě, proto posuzovatel konzultoval se zahraničním expertem a doporučil srazit pouze tři body. Tento postup posuzovatel použil, ale bylo to v rozporu s českým standardem, konstatovala ÚOK CHOEP ČSCH.

Chystáme se na výstavy EXOTIKA a CHOVATEL

Důležitým bodem zářijové schůze byly přípravy na velké celostátní výstavy EXOTIKA 2022 a CHOVATEL 2022 v Lysé nad Labem. Na první jmenované budou mít Exotáři vlastní stánek a dodají nemalou část výstavních i bodovaných ptáků. Na výstavě CHOVATEL 2022 budeme dokonce reprezentovat celou exotářskou část ČSCH, stejně jako v loňském roce. Prostor ale bude tentokrát mnohem větší, navíc s velkou proletovou voliérou 4 x 4 metry. Budou zde i bodovaní ptáci a tuto část výstavy bude mít na starosti Josef Markytán. Proběhne i bodování šíbr systémem. Obsazení všech klecí a voliér na tuto výstavu se nám podařilo domluvit během pouhé půlhodiny (změna vyhrazena!).

V souvislosti se závozem ptáků na zmíněné výstavy a převoz nakoupeného materiálu nechal předseda ZO Jirka Vojtěch hlasovat o návrhu na proplácení cestovních nákladů osobám pověřeným úkolem pro ZO. Po delší diskusi z hlasování vyplynulo, že členové s proplácením souhlasí v následující výši: 5 Kč/km u osobního automobilu, 6 Kč/km u dodávky a příplatek 1 Kč/km u přívěsu, ať už je připojen k osobnímu automobilu nebo dodávce. Následovalo sepisování objednávek krmení Slaats, které si necháme dovézt z Nizozemska a rychlá telefonická porada s Marcelem Kohoutem o plánovaném výletu na Bali, kam zamíří nemalá část naší členské základny začátkem příštího roku.