Ptačí chřipka na Vysočině

Česká republika po třech letech zaznamenala první případ výskytu ptačí chřipky typu H5N8 v malochovu drůbeže. Zasažen byl soukromý chov v obci Štěpánov nad Svratkou na Žďársku na Vysočině. Uhynulo zde šest z 12 slepic a vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdilo vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) typu H5N8. Ten je velmi nakažlivý pro ptáky, zejména pro drůbež, ale jeho přenos na člověka zatím nebyl potvrzen. Tři kilometry od Štěpánova je zřízeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo zvýšeného dozoru, v nichž se nesmí převážet živí ptáci a konat ptačí burzy, trhy a výstavy. Veterináři provádějí šetření v dalších chovech drůbeže ve Štěpánově (viz mapa):

Jak zabezpečit chovy exotů?

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.

Základním preventivním opatřením je (pokud možno) chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit pohybu na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů apod. V případě podezření na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva nahlásit na krajskou veterinární správu.

Aktualizované informace o výskytu ptačí chřipky v České republice nabízí web Státní veterinární správy.