Pojedeme do Walsrode

Ani zvyšující se ceny pohonných hmot nás neodradí od plánu navštívit letos před letními prázdninami známý ptačí park Walsrode v Německu. Klub se na tom shodl na členské schůzi, která se konala 19. března ve Vlčí Habřině, když těsnou většinou hlasů přítomných odhlasoval, aby se tento výjezd uskutečnil ještě letos. Půjde o dvou až třídenní výlet, který se uskuteční buď pronajatým autobusem, nebo tranzity a osobními auty.

Výjezd do Walsrode bude první podobnou akcí Exotářů, které se budou moci zúčastnit i rodinní příslušníci a další zájemci mimo naši členskou základnu. Jinak nadále platí, že výjezdy za chovateli jsou výhradně určeny pro členy Exotářů, což se týká i blíží se cesty za Čestmírem Drozdkem do Českého Rudolce na pomezí jižních Čech a Vysočiny. Půjde o dvoudenní akci, během níž navštívíme i chovatele Antonína Zeleného v Kaplici, Jindřicha Veselského v Českých Budějovicích a soukromou Zoo Dvorec u Borovan.

Na návrh našeho člena Otakara Buldry jsme odsouhlasili záměr udělovat naše klubové poháry v rámci výstav bodovaných ptáků. Pokud se tak Exotáři rozhodnou, mělo by se tak dít každoročně. Prozatím by šlo o poháry udělované na výstavách pořádaných jinými organizacemi, ale Exotáři mají ambici pořádat i vlastní výstavu, ideálně v prostorách Kulturního domu Hronovická v Pardubicích, kde se obdobné výstavy konaly v 80. letech pod taktovkou tehdejší pardubické organizace chovatelů exotického ptactva.

Plánujeme vlastní výstavy v pardubickém KD Hronovická

Klub však pro pořádání výstav potřebuje kromě prostor, o kterých bude jednat s provozovatelem KD Hronovická, také výstavní fundus. Předseda ZO Jiří Vojtěch společně s jednatelem ZO Jiřím Stejskalem připravili náčrt výstavní místnosti s rozmístěním klecí a voliér, z něhož vyplývá, že jenom náklady na materiál pro zhotovení těchto klecí by vyšel na 300 tisíc korun.

Rovněž na této členské schůzi jsme přijímali nové členy. Mezi Exotáře vstoupili a jednohlasně byli přijati Miloslav Poledno a Lukáš Králíček. Zajímavou debatu rozvířil předseda Jiří Vojtěch, který se podělil o vlastní zkušenosti se sálavými panely Ecosun coby zdroje tepla v zimovišti svého chovného zařízení. Podle jeho zkušenosti je tento způsob vytápění ekonomicky nevýhodný a krátce po instalaci ho nahradil jiným zdrojem tepla. Další členové mají s panely Ecosun opačné zkušenosti a tento způsob vytápění si pochvalují. Na závěr schůze předseda pozval všechny přítomné na navazující přednášku našeho člena Františka Brzáka o fotografování exotických ptáků v Kolumbii.

Více o této členské schůzi se můžete dočíst v zápisu.