Máme dva nové členy, je nás už 43!

Dva nové členy, Zdeňka Říhu z Úněšova na Plzeňsku a Tomáše Janderu z Hradce Králové, máme od členské schůze, která se konala v pátek 13. května ve Smržově u Hradce Králové. Zdeněk Říha není Exotářům neznámý, absolvoval s námi již několik výjezdů za chovateli i přednášky v rámci setkání chovatelů Severovýchodních Čech a navštívili jsme ho při loňském zářijovém výjezdu na západ Čech. Tomáš Jandera je majitelem ochočeného papouška žako a v budoucnu by se rád věnoval chovu papoušků. Oba nováčky členská základna přijala jednomyslně, čímž počet členů ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy stoupl na 43.

O dalších zájemcích o členství budeme hlasovat na další členské schůzi 25. června ve Vlčí Habřině, protože u všech je podmínkou přijetí osobní účast na schůzi, na které se o jejich přijetí rozhoduje. V uplynulých týdnech se Exotáři hodně blýskli na schůzích Ústřední odborné komise chovatelů okrasného a exotického ptactva Českého svazu chovatelů, pod kterou naše organizace spadá. V dubnu se naši zástupci zúčastnili schůze Ústřední odborné komise v Zoo Olomouc, začátkem května pak v Praze v Lidovém domě, kdy byla tato akce poprvé veřejná a přístupná všem členům exotářských organizací ČSCH. Náš člen Luboš Tomiška tu měl přednášku o svém cestování za papoušky a chovateli v Austrálii.

Přijede za námi Ústřední odborná komise CHOEP

Další schůze Ústřední odborné komise se dokonce uskuteční na naší „domovské“ půdě ve Vlčí Habřině, a to v sobotu 25. června dopoledne od 10 hodin. Odpoledne od 14 hodin na ni naváže naše členská schůze a od 16 hodin 13. setkání chovatelů Severovýchodních Čech s další přednáškou Luboše Tomišky, tentokrát o životě a práci na Kanárských ostrovech, kde Luboš působil pět let jako asistent kurátorky Loro Parque. A když už jsme u výčtu našich akcí do letních prázdnin, v sobotu 4. června se vypravíme do německého ptačího parku Walsrode. Pojede nás téměř 30 a využijeme tři dodávky a jedno osobní auto. Tentokrát pojedou i rodinní příslušníci a známí Exotářů.

Ale zpět ke květnové členské schůzi. Předseda ZO Jiří Vojtěch informoval o prvním úspěšném dovozu krmiva Slaats z Nizozemska. Ačkoli dodavatel nebyl schopen garantovat cenu déle než týden, protože všechny vstupní náklady se neustále zvyšují, podařilo se vše dopravit do České republiky v pořádku a už nyní se plánuje další zásilka. Značné nadšení projevili předseda a jednatel našeho klubu z návštěvy na výroční členské schůzi ZO ČSCH Vlčí Habřina, při kterém měli možnost projít celý tamní chovatelský areál a vyslovili přesvědčení, že by se v něm daly pořádat také zajímavé akce Exotářů.

Představení našich členů a případ podvodníka na Pardubicku

Po delší době jsme na květnové schůzi pokračovali v postupném představování chovů našich členů. Jako první na schůzi vystoupil František Rérych, který s chovem začal náhodou poté, co převzal exoty od příbuzných. Později si pořídil kakaduy růžové a postupně chov rozšiřoval o žaky, amazoňany a další papoušky. Nejnověji si pořídil amazoňany vějířové a plánuje kakaduy růžové lutino. Martin Voborník představil svůj chov arů. V dětství choval andulky, korely a rosely. K chovatelství se vrátil po vojně a podnikání. Začal se specializovat na ary, první jedince získal od Jiřího Stejskala. Postavil si velké voliéry a postupně je naplnil velkými druhy arů: zelenokřídlými, araraunami, kanindami, arakangami, hyacintovými a zelenými.

Otakar Buldra začínal nejprve s chovem andulek a korel, později se začal specializovat na neofémy. Bavily ho barevné mutace a začal postupně vystavovat. V klubu chovatelů neofém se ale v chovech rozšířily nemoci a u Otakara Buldry chov postupně ukončil. Později se začal věnovat rýžovníkům, a nakonec se pustil do chovu výstavních zebřiček. Těm se věnuje výhradně dodnes. Má však negativní zkušenost s nemocnými zebřičkami na českých výstavách, a proto se rozhodl vystavovat výhradně v zahraničí.

Na závěr schůze nás jednatel Jiří Stejskal seznámil s případem podvodníka, který na něm vylákal platbu za údajnou pozůstalost po známém chovateli, kterou měly tvořit chovné páry papoušků. Tento člověk se oháněl známostmi se zkušenými chovateli, včetně našich členů. Tvrdil, že mu chybí určitá částka do vykoupení celého chovu a vyžádal si její zaslání na účet. Případem se nyní zabývá Policie ČR. Podvodník se předtím snažil okrást další chovatele z Pardubického kraje.