Hrozí povinná registrace chovů a zákaz výstav

Opakující se epidemie ptačí chřipky a dalších nemocí šířených mezi zvířaty chovanými v zajetí přiměly Evropskou komisi k sepsání návrhu novely evropského zákona o zdraví zvířat, který počítá s registrací všech chovů zvířat, včetně zájmových. Takové opatření by se dotklo i chovatelů papoušků, kteří dosud museli žádat o registrace pouze u druhů spadajících do první přílohy CITES, mezinárodní úmluvy o obchodování s ohroženými druhy. Zatímco nevládní organizace zaměřené proti týrání zvířat návrh vítají, a například v Německu již loni horovaly za to, aby se povinnou registrací zvířat zabránilo prodeji nemocných a zbídačených štěňat z množíren ve východní Evropě, chovatelské organizace návrh kategoricky odmítají, včetně Českého svazu chovatelů (ČSCH).

Nahlašovat se budou muset i slepice na dvorku

Právě ČSCH tento týden rozeslal na svoje základní organizace e-mailovou výzvu, aby se jednotlivé spolky zapojily do veřejné konzultace předlohy zákona, která se uzavře již tento pátek 20. května. Převzal tak výzvu Evropského svazu chovatelů (Entente Européenne – EE), podle níž připravovaný zákon má již první oběť v podobě zrušené evropské výstavy zvířat 2022 v Polsku. „EU opět pracuje na legislativě, která ohrožuje budoucnost našeho koníčku. Nový prováděcí zákon k zákonu o zdraví zvířat definuje povinnost registrace a možné výjimky. Bohužel pro nás nebudou téměř žádné výjimky. Prakticky téměř každý chovatel „jiného ptactva chovaného v zajetí“ (jedná se o slepice, krůty, pávy, perličky, bažanty, křepelky, koroptve, pštrosy, kachny, husy, labutě, případně i papoušky a holuby) se bude muset zaregistrovat ve vnitrostátní databázi se zeměpisnými souřadnicemi místa, kde jsou zvířata držena,“ uvádí EE.

Povinnost má platit i pro soukromé osoby, které chovají jen několik slepic kvůli vejcím pro vlastní spotřebu. EE se domnívá, že státní veterinární správy nebudou schopny takové databáze vytvořit a aktualizovat, protože půjde o velmi nákladnou záležitost. „S největší pravděpodobností tak (některé) tyto náklady budou účtovány registrovaným osobám. To by byla další obrovská rána pro budoucnost našeho koníčku,“ varuje EE. Ačkoli se podařilo k záměru Evropské komise otevřít veřejnou konzultaci, dosud se do ní z celé Evropy zapojilo jen zhruba 50 lidí, z toho tři čtvrtiny z Belgie. „Pokud chceme, aby tato iniciativa měla nějaký úspěch, potřebujeme stovky reakcí z celé Evropy,“ vyzývá EE, které vytvořilo mustr dopisu v angličtině, do kterého stačí jen doplnit název dané organizace, kontakty a vložit online na webu určeném pro konzultaci chystaných evropských zákonů.

Návrh Komise EU by Jan Potůček

Kde se dá proti zákonu podat připomínka?

Čím EE argumentuje proti povinné registraci všech chovů ptáků a dalších zvířat? Podle názoru této organizace je záměr přehnaný, protože zájmové chovy jsou vystaveny jen velmi nízkému riziku šíření infekčních chorob. Nové administrativní povinnosti by ale mohly odradit některé chovatele a ti by mohli se svým koníčkem přestat, což by znamenalo vymizení některých druhů a plemen zvířat v EU. Registrace všech chovatelů ptáků a udržování takové databáze v aktuální podobě je podle EE prakticky nereálná a znamenala by velké náklady, které by bylo pokryty z peněz od daňových poplatníků jednotlivých členských zemí EU. „Evropa má další starosti, na které by se mohla zaměřit, jako je klima, náklady na energii, válka na Ukrajině a jejich důsledky pro všechny,“ uzavírá EE.

Návrh nejen že stanovuje povinnost registrace chovů, ale významně omezuje či přímo znemožňuje přesun zvířat mezi registrovanými chovy a jinam, což by prakticky zlikvidovalo veškeré ptačí burzy a výstavy. „Evropská komise, tedy nikoliv náš svaz, opět chystá doslova bič na chovatele, který by ve značné míře omezil nejen vlastní chovatelskou činnost, ale především výstavnictví. Jedná se o povinnou registrací chovů spojenou s přísnou státní veterinární kontrolou a rovněž s vysokými finančními náklady,“ konstatuje předseda Ústředního výkonného výboru ČSCH Ondřej Matouš a vyzývá jednotlivé organizace ČSCH, aby zpracovaly a zaslaly vlastní připomínky v rámci veřejné konzultace k návrhu zákona.

„Přispějte několika minutami k zachování normálnosti v našem hobby. Český svaz chovatelů již v této záležitosti kontaktoval europoslance z České republiky, aby s touto záležitostí byli nápomocni,“ dodal šéf ČSCH. Připomínky může podat jakákoli organizace i občan prostřednictvím tohoto online formuláře i v češtině, ale pouze do páteční půlnoci z 20. na 21. května.