František Rulík členem výboru Exotářů

Vedení východočeských Exotářů se na říjnové 7. členské schůzi rozšířilo o nového člena. Zároveň klub přijal do svých řad další tři chovatele a celkem je nás již tedy 32!

Členská schůze se tentokrát konala v sobotu 9. října v hospůdce U vlčice ve Vlčí Habřině na Pardubicku. Proč taková změna? V naší „domovské“ restauraci U koupaliště ve Smržově u Hradce Králové totiž probíhala jiná akce. Původně jsme plánovali schůzi svolat do restaurace Pod Kunětickou horou u Pardubic, ale protože na schůzi navazovalo 9. setkání chovatelů Severovýchodních Čech s přednáškou Čestmíra Drozdka, na které se přihlásilo přes 100 účastníků, museli jsme hledat nové místo s vyšší kapacitou (pod Kunětickou horou by se do sálu vešlo maximálně 60 lidí). Vlčí Habřinu navrhli Machovi z Přelouče a byla to skvělá volba.

Obsadili jsme společenský sál, do kterého se pohodlně vejde přes 100 lidí a hned jsme se pustili do schůzování, na které jsme měli maximálně dvě hodiny, než začne přednáška Čestmíra Drozdka. Značnou část schůze jsme věnovali blížící se výstavě EXOTIKA 2021 v Lysé nad Labem, na které se bude náš klub prezentovat ve vlastním stánku a naši členové zde budou vystavovat papoušky a další exotické ptáky. Jednatel ZO Jiří Stejskal vysvětlil, že výstavní aktivity jsou jednou z podmínek pro získání dotací na činnost ZO. V plánu jsou také aktivity pro mládež a existuje i možnost přípravy vlastní výstavy, pro niž bychom mohli využít prostor ZO ČSCH Týniště nad Orlicí, kde se konají vždy čtvrtou neděli v měsíci známé ptačí burzy. Předseda a jednatel Exotářů za tímto účelem navštíví organizaci v Týništi.

Jiří Mach z Přelouče navrhl jako místo konání našich výstav areál poblíž Vlčí Habřiny, kde je i starý klecový fond z někdejší ZO ČSCH v Pardubicích (výstavy v Hronovické ulici). Jiří Stejskal upřesnil harmonogram akcí Exotářů do konce roku. 30. října 2021 půjde o přednášku Milana Bartla ve Vlčí Habřině, 4. prosince 2021 o přednášku Zdeňka Jeřábka o Kostarice pravděpodobně ve Smržově (místo se může ještě změnit). A zřejmě proběhne ještě jeden výjezd za chovateli, o kterém ale zatím nemáme podrobnější informace. Předseda ZO Jiří Vojtěch informoval o předání sponzorského daru vítězům soutěže mladých chovatelů v Olomouci a poděkoval Jitce Sojkové za zprostředkování písemného věnování a předání knih.

Ani na této schůzi nechybělo hlasování o přijímání nových členů. Jednomyslně jsme rozhodli o vstupu Marie Foltýnové, chovatelce výstavních andulek, Radka Smejkala, chovatele dravců a sov, který se plánuje pustit do chovu velkých arů, a Marcela Kohouta, známého chovatele loriů a majitele ptačí farmy na Bali, kterého jsme loni v září navštívili v rámci jednoho z našich klubových výjezdů. Členská základna také odsouhlasila nominaci Františka Rulíka do výboru Exotářů. Ke konci schůze jsme si promítli fotografie a videa z nedávného výjezdu za chovateli na Plzeňsku a pomalu už začínalo 9. setkání chovatelů Severovýchodních Čech s přednáškou Čestmíra Drozdka.