Franta Brzák a Luboš Tomiška členy Exotářů

Celkem pět nových členů získali Exotáři na výroční členské schůzi, která se konala v sobotu 29. ledna 2022 v restauraci U koupaliště ve Smržově u Hradce Králové.

Exotáři přitahují stále více zájemců o členství, a to i mezi známými osobnostmi. Nově do našich řad vstoupil známý fotograf divokých zvířat a spolupracovník magazínu National Geographic a dalších českých a slovenských časopisů Franta Brzák, bývalý asistent kurátorky Loro Parque Luboš Tomiška, známý chovatel papoušků z Janova u Litomyšle Lubomír Kohout, ale také mazlíčkářka a chovatelka papoušků a dalších zvířat Lucie Izerová a Miloslava Ducháčová jako třetí zástupce chovatelského týmu Karel Hanuš – Arnošt Solař. Celkově tak Exotáři mají již 39 členů a pokračují v tradici přijímání nových adeptů na každé členské schůzi.

Zároveň také došlo k personální změně ve výboru naší organizace. Dana Havelková se vzdala funkce hospodářky a členství ve výboru, kde ji na pozici pokladníka nahradil další člen výboru František Rulík. Již dříve proběhly změny v kontrolní a revizní komisi, z níž během loňského roku odešel předseda Jaroslav Němec a nahradil ho Aleš Flekač. Na jeho uvolněné místo člena komise členská základna již dříve zvolila Martina Voborníka.

Jiří Stejskal delegátem do ústřední exotářské komise ČSCH

Na výroční schůzi jsme rovněž vybírali našeho delegáta do Ústřední odborné komise chovatelů okrasného a exotického ptactva při ČSCH. Po dlouhé diskusi, která se točila okolo dosavadní práce komise a možnostech vzájemné spolupráce ČSCH a Klubu přátel exotického ptactva (KPEP) byl za delegáta Exotářů do této komise zvolen jednatel naší ZO Jiří Stejskal. Jeho jediným protikandidátem byl Josef Markytán.

Důležitým bodem výroční schůze byl návrh úpravy stanov pro hlasování, aby se už nestávalo, že nebudeme usnášeníschopní pro přijímání nových členů, jako se tomu stalo na členské schůzi 30. října minulého roku. Nyní je nutné, aby se členské schůze účastnila alespoň polovina všech členů ZO. Pro vybraná hlasování mimo finanční záležitosti a změny stanov či obsazení výboru by pro hlasování stačila prostá většina ze zúčastněných minimálně 11-ti přítomných. Tento návrh výroční schůzí prošel jednomyslně.

Plánujeme vlastní výstavy, potřebujeme ale klecový fond

Exotáři také zjišťují možnost pořádání vlastních výstav, které by se mohly konat v Kulturním domě Hronovická v Pardubicích, kde se podobné akce odehrávaly v minulosti. Pro pořádání výstav je ale nutné získat vlastní klecový fond, na jehož plánech se už pracuje. Na výroční schůzi byly k vidění plánky klecí a voliér dimenzované právě na prostory KD Hronovická. Nyní záleží na jednání s provozovatelem kulturního domu, za jakých podmínek by se mohly výstavy konat a na finančních možnostech naší organizace při pořizování klecového fondu.

Neméně důležitý byl výhled na klubové akce pro letošní rok, který připravil jednatel Jiří Stejskal:

  • 19.3.2022 od 14:00 – členská schůze, Vlčí Habřina
  • 19.3.2022 od 16:00 – přednáška Františka Brzáka o focení papoušků a dalších ptáků v Kolumbii, Vlčí Habřina
  • 13.5.2022 od 18:00 – členská schůze, Smržov
  • 4. a 5.6.2022 – návštěva ptačího parku Walsrode a Zoo Lipsko (i pro rodinné příslušníky a další – využijeme pronajatý autobus)
  • 25.6.2022 od 14:00 – členská schůze a od 16:00 přednáška Luboše Tomišky, Vlčí Habřina
  • 17.9.2022 od 16:00 – přednáška Zdeňka Špalka o chovu arů, Vlčí Habřina
  • 11.11.2022 od 15:00 – členská schůze, Smržov

Zájemcům o nákup krmiv od holandské firmy Slaats přivezl předseda ZO Jiří Vojtěch ukázky jednotlivých směsí podle druhů exotů. Pokud se najde dostatek zájemců, bude možné tato krmiva pravidelně dovážet do České republiky. Pro jeden dovoz je ale nutné objednat minimálně 80 pytlů krmiva, aby se doprava nepromítla příliš do ceny jednoho pytle (max. 100 Kč na pytel). Zájemci se mohou hlásit předsedovi ZO.

Na závěr výroční schůze proběhla zábavná vědomostní soutěž a tombola o ceny, v níž nejvíce zabodovala Marie Foltýnová, která vyhrála hlavní trofej – divočáka. Nejprve si členky Exotářů losovaly od předsedy Jiřího Vojtěcha otázky a pokud správně neodpověděly, musely losovat dál, dokud si místo otázky nevytáhly číslo do slosování. Následná tombola proběhla za všeobecného veselí (František Rulík: „Ten voňavej pytel se mnou autem nepojede!“ – Nakonec ho vyhrál on i dva jeho spolujezdci) a ke spokojenosti všech zúčastněných.

Podrobný zápis z výroční členské schůze si můžete přečíst zde.