Exotáři posílili o další čtyři členy

Čtyři nové členy přijala naše organizace na schůzi, která se konala v sobotu 4. prosince 2021 v hospůdce U vlčice ve Vlčí Habřině na Pardubicku.

Šňůra členských schůzí, na nichž přijímáme do naší organizace nové zájemce, nekončí. Na posledním setkání v sobotu 4. prosince 2021 jsme ve Vlčí Habřině přijali do našich řad hned čtyři nové členy. Jde o Jiřího Dušánka z Dobrušky, Petra Rulíčka z Řestok, Ladislava Raka z Babic a Zdeňka Jeřábka z Českého Dubu. Celkový počet členů východočeských Exotářů tak stoupl na 31. O dalších zájemcích o členství budeme hlasovat na lednové členské schůzi, protože u každého je nutná osobní účast. Zájem projevilo dalších pět adeptů.

Úspěšná reprezentace na výstavách EXOTIKA 2021 a CHOVATEL 2021

Prosincovou členskou schůzi vedl nezvykle jednatel Jiří Stejskal, protože předseda Exotářů Jiří Vojtěch se nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit. Hned na úvod poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci našeho stánku na výstavě EXOTIKA 2021 v Lysé nad Labem, i těm, kteří zde vystavovali exoty nebo se účastnili II. otevřeného Mistrovství České republiky v bodovaném ptactvu všech kategorií. V nebodované části výstavy Exotáři obsadili 20 klecí a voliér ze 79 v hlavním pavilonu C, kde z našich členů vystavovali Jan Holan, Marcel Kohout, Jiří Stejskal, František Rulík, Jan Makyňa, Jaroslav Němec (v hale B, okrasná vodní drůbež), Jiří Vojtěch a Machovi z Přelouče a Vlčí Habřiny.

Českého šampionátu v bodovaném ptactvu se aktivně zúčastnilo sedm našich členů, přičemž celkově získali 27 ocenění (pětinu všech cen!). Exotáře zde reprezentovali Tomáš Strachota, Jan Makyňa, Oldřich Buldra, Petr Hráček, Jan Michna, Marie Foltýnová a Jiří Vojtěch. Přípravě stánku a zajištění jeho provozu se věnovali Jan Potůček, Jiří Stejskal, Jiří Vojtěch, Tomáš Strachova a Machovi, službu na stánku měl i Jan Holan, Aleš Flekač a František Rérych. V bodované části EXOTIKY 2021 provozoval stánek zebřičkářů Tomáš Strachota a jeho projekt Birdifly.

Aby toho nebylo málo, Exotáři zajišťovali také stánek Ústřední odborné komise chovatelů okrasného a exotického ptactva ČSCH na výstavě Chovatel, která se konala 19. a 20. listopadu 2021 na Výstavišti Lysá nad Labem. Přípraby a služeb na stánku se zhostili Jiří Vojtěch, Jiří Stejskal a Machovi, exotické ptactvo na výstavu dodali tito naši členové: Marie Foltýnová, Jiří Vojtěch a Machovi. Za naši reprezentaci exotářské komise ČSCH jsme byli pochváleni předsedou této komise Martinem Kabátem.

Chystáme kampaň proti prodeji neodstavených mláďat papoušků

V dalším bodu členské schůze informoval jednatel Jiří Stejskal o přípravách na účast českých chovatelů na světovém šampionátu C.O.M. v italské Piacenze. Zájemci se mohli hlásit ČSCH do 3. prosince, následně všichni přihlášení dostanou od ÚOK CHOEP ČSCH informaci o celkových nákladech na převoz soutěžících ptáků do a z místa konání šampionátu. Zatím bohužel není možné stoprocentně potvrdit, že se šampionát v druhé polovině ledna skutečně uskuteční, změnit to může epidemická situace s Covid-19 v Itálii i dalších evropských zemích včetně ČR. Za naši ZO se zatím přihlásil předseda Jiří Vojtěch.

13. listopadu 2021 se za Exotáře zúčastnil předseda Jiří Vojtěch a jednatel Jiří Stejskal konference odbornosti CHOEP. Jako zástupce všech ZO ČSCH v okrese Pardubice se jí zúčastnil i náš člen Jiří Mach. V průběhu konference byla několikrát zmíněna naše ZO jako příklad aktivní organizace. Jednatel a předseda ZO zároveň vedli jednání s vedením ÚOK CHOEP o možnosti získání dotací na naši činnost, např. pro vytvoření klecového fondu pro naši vlastní výstavu. ÚOK CHOEP zároveň vyzvala naši ZO, aby nominovala svého zástupce do ÚOK CHOEP.

Předseda Exotářů Jiří Vojtěch také vedl jednání s DDM Hradec Králové o možnosti vést kroužek zaměřený na chov exotického ptactva. V těchto aktivitách by se mohlo střídat více členů ZO. DDM zatím řeší podmínky pro spolupráci s externisty. Jiří Mach (Přelouč) informoval o zájmu DDM Přelouč o podobnou aktivitu, ale až od začátku příštího školního roku.

Člen výboru ZO Jan Potůček informoval o pokračování příprav kampaně proti prodeji neodstavených mláďat papoušků. Jednatel ZO Jiří Stejskal získal pro spolupráci na této kampani redakce časopisů Nová EXOTA a Papoušci. Jan Potůček připravil témata pro jednotlivé měsíce příštího roku, na jejichž základě vzniknou články nebo dodáme podklady redakcím. V promítnuté prezentaci také nastínil možnosti bannerové kampaně, informačního videa a spolupráce se zoo.

Exotáři_prezentace_Kampaň P… by Jan Potůček

Hned po členské schůzi následovalo 11. setkání chovatelů Severovýchodních Čech s přednáškou Zdeňka Jeřábka o výpravách za amazoňany a dalšími papoušky do Jižní Ameriky.