Zdeněk Jeřábek přednášel o amazoňanech a vstoupil do Exotářů

Uprostřed další vlny koronaviru se nám podařilo za přísných vládních opatření uspořádat již 11. setkání chovatelů Severovýchodních Čech s přednáškou Zdeňka Jeřábka o jeho výpravách do Jižní Ameriky.

Zdeňka Jeřábka jsme navštívili letos v červnu při jednom z našich klubových výjezdů za chovateli a už během této návštěvy jsme se domluvili jeho přednášku nejen pro naše členy. Přišlo nám totiž škoda, že bychom jeho příběhy z cest za amazoňany a dalšími papoušky do jejich domoviny slyšeli pouze my. A tak jsme na sobotu 4. prosince naplánovali již 11. setkání chovatelů Severovýchodních Čech s přednáškou o expedicích do Jižní Ameriky. Účast sice nebyla tak bohatá jako při předchozích dvou říjnových akcích, důvod však byl nasnadě: zhoršující se epidemická situace Covid-19 a blížící se Vánoce. Kvůli karanténě na akci nemohl přijet ani náš předseda Jiří Vojtěch, který tato setkání před lety založil.

Zdeněk Jeřábek navštívil Jižní Ameriku opakovaně. Procestoval Kolumbii, Dominikánskou republiku a Peru a zaměřoval se především na pozorování kolumbijského poddruhu amazoňana pomoučeného, o kterém psal práci pro Jihočeskou univerzitu. Pro ni také v Kolumbii prováděl monitoring a liniové sčítání ptáků. „V podstatě šlo o sčítání v dané lokalitě z cest, protože prales byl neprostupný, a navíc veškeré pozemky podél silnice byly oplocené. Ptáky jsem tedy sčítal dalekohledem na stromech, kde se krmili. Zajímavé je, že vždy, když nějaká skupinka amazoňanů hodovala na stromě, jeden pták plnil úlohu strážce, seděl na vyvýšeném místě a bedlivě kontroloval okolí,“ popsal Zdeněk Jeřábek. Přiblížit se k takové skupině pak bylo obtížné, protože „strážce“ ostatní papoušky okamžitě varoval.

Příští přednáška bude od Františka Brzáka

„Část ptáků se v takovém případě zvedne a odletí. Menší skupinka ale zůstává na stromě a zcela ztichne. Tito amazoňané odlétnou jen v případě, že byste se přiblížili opravdu hodně blízko,“ uvedl Zdeněk Jeřábek, kterého překvapilo, že někteří amazoňané pojídali slupky ořechů, které jsou považované za toxické. Chovatel je přesvědčen, že kvůli tomu poté ptáci létají na známé jílové lizy u řek a pojídají jíl, který jim pomáhá v žaludku neutralizovat toxiny. Jedno takové jíloviště Zdeněk Jeřábek navštívil a vyfotografoval, jak se na obnaženém břehu řeky postupně střídají menší druhy papoušků, jako jsou amazónci a amazoňané, s velkými ary. „Děje se to každý den, ovšem pokud zrovna nejsou lijáky. V takových případech papoušci na jíloviště nelétají,“ upozornil Zdeněk Jeřábek.

Při svých cestách po Jižní Americe se Zdeněk Jeřábek nezaměřoval jenom na papoušky. Pořídil i celou řadu fotografií kolibříků, skalňáků a další druhů exotických ptáků, s nimiž se potkával i ve vysokohorských partiích Peru. O expedicích za exoty Kolumbie, Dominikánské republiky a Peru nesepsal pouze práci pro Jihočeskou univerzitu, ale před lety i sérii článků pro časopis Papoušci. Jeho přednášku ve Vlčí Habřině si přijelo vyslechnout na 30 zájemců nejen ze Severovýchodních Čech. Ujít si ji nenechal ani další „ptačí cestovatel“ a fotograf František Brzák, který bude přednášet na příštím, 12. setkání chovatelů Severovýchodních Čech na jaře příštího roku. O termínu a konkrétních tématech přednášky budeme včas informovat.

P.S.: Před přednáškou se ve stejný den ve Vlčí Habřině konala naše členská schůze, na které jsme Zdeňka Jeřábka přijali do našich řad jako člena Exotářů.