Exotáři mají přes 30 členů, brzy nás bude už 40

Pět nových členů měla naše organizace přijmout na členské schůzi 30. října ve Vlčí Habřině. Nakonec však k hlasování nemohlo dojít, protože schůze nebyla usnášeníschopná.

Již nyní mají Exotáři přes 30 členů a společně s dalšími uchazeči by jich mělo být brzy 40. Přijetí nových pěti členů (Petr Rulíček, Lucie Izerová, Jiří Dušánek, Petr Miloš, Ladislav Rak), k němuž mělo dojít na členské schůzi 30. října ve Vlčí Habřině, ale muselo být odloženo kvůli neusnášeníschopnosti této schůze.

Důvodem byla účast řady členů na vyhlašování výsledků II. otevřeného mistrovství České republiky v bodovaném ptactvu všech kategorií na výstavě EXOTIKA 2021 v Lysé nad Labem a provoz našeho klubového stánku na této výstavě. K hlasování by mělo dojít na další členské schůzi 4. prosince, která se uskuteční opět ve Vlčí Habřině v hospůdce U vlčice.

Exotáři také na návrh člena výboru Jana Potůčka připraví kampaň proti prodeji neodstavených mláďat papoušků, která by měla cílit na širokou veřejnost a především na „mazlíkáře“. Prodej neodstavených mláďat velkých druhů papoušků je velký problém, který si v ničem nezadá s množírnami psů a koček, které jsou již zákonem zakázané. Do připravované kampaně bychom chtěli zapojit všechny exotářské organizace, časopisy, kluby, ale i zoologické zahrady. Jan Potůček předjednal spolupráci se Zoo Praha s jejím ředitelem Miroslavem Bobkem.

Na 8. členskou schůzi ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy navázalo jubilejní 10. setkání chovatelů Severovýchodních Čech s přednáškou Milana Bartla o chovu papoušků žako, modernizací chovného zařízení pro žaky a návštěvě ptačích parků a zoo v Anglii.