Milan Bartl přednášel ve Vlčí Habřině o žacích

Kulaté desáté setkání chovatelů Severovýchodních Čech uvítalo jako hosty Milana Bartla s manželkou Martou, dlouholeté chovatele papoušků žako.

Pouhé tři týdny po úspěšném 9. setkání chovatelů Severovýchodních Čech, na kterém ve Vlčí Habřině na Pardubicku přednášel Čestmír Drozdek, jsme se v sobotu 30. října sešli na již 10. setkání, jehož jediným bodem byla přednáška Milana Bartla. Známý chovatel papoušků žako a provozovatel internetového obchodu ePapoušek.cz zavítal na tuto akci již podruhé. Před šesti lety přednášel na v pořadí druhém setkání, které se konalo ve Skaličce u Hradce Králové. Nyní jsme se sešli opět ve Vlčí Habřině v hospůdce U vlčice a na přednášku zavítali účastníci z celé České republiky.

Jak rozšířit chytrou domácnost i na voliéry

Mnozí do Vlčí Hrabřiny dorazili z Lysé nad Labem, kde se o víkendu konala celostátní výstava EXOTIKA 2021. Milan Bartl přítomné seznámil s historií chovu papoušků žako v Evropě i v České republice a zavzpomínal na svoje začátky s těmito papoušky. Nyní je v jeho chovu 12 párů žaků velkých a dva páry žaků liberijských, o nichž se domnívá, že mezi chovateli začnou být v blízké době velmi poptávaní, protože je jich nedostatek. Milan Bartl odhaduje, že z celkového počtu žaků chovaných v České republice připadá na žaky liberijské jen dvě až pět procent. Jejich odchov je komplikovanější než u žaků velkých, i když charakterově se oba druhy prakticky nijak neliší.

Žaky velké chová Milan Bartl po jednotlivých párech v novém chovném zařízení, které dokončil letos a jehož součástí je i chytré zařízení i iNELS, které ovládá otevírání a zavírání průletových oken do venkovních výletů, teplotu v zázemí i rosení. Toto řešení používají manželé Bartlovi i v rodinném domě a postupně na něj přechází i u chovných voliér. Umožňuje jim kontrolu voliér na dálku prostřednictvím aplikace v chytrém mobilním telefonu. Milan Bartl zmínil příklad, kdy takto ovládal svoje voliéry z kanárského ostrova Tenerife, kde byl s manželkou na dovolené s CK Primaroute a nacházel se 5000 km od domova.

Mladé od žaků velkých odchovávají manželé Bartlovi jak od ptáků odchovaných pod rodiči, tak od ručně dokrmených ptáků. Část jejich chovných ptáků pochází ještě z odchytu z přírody. U některých párů je však problém nechat mladé pod rodiči, takže je chovatelé dokrmují uměle. Problém je někdy i s kroužkováním mladých – někteří rodiče poté poškozují mladým nohy. Bartlovi také v posledních letech museli řešit nezaměnitelné označení všech chovných ptáků, protože papoušci žako byli v roce 2017 přeřazeni do CITES I a vztahuje se na ně povinná registrace a prokázání legálního původu. Milan Bartl zvolil možnost čipování při anestezii na veterinární klinice brněnské Veterinární univerzitě a tento způsob může všem vřele doporučit. Lze při něm provést i další potřebná vyšetření.

Ne všichni žakové v Česku jsou registrovaní, a to je škoda

S povinnou registrací žaků souvisí i problém s částí ptáků, které jejich majitelé nenechali očipovat. Podle Milana Bartla je to škoda, protože to snižuje genetickou rozmanitost chovných párů žaků. U mláďat se totiž při prodeji vyžaduje výjimka ze zákazu obchodování o ohroženými druhy zvířat (žlutý eurocites), kterou mohou získat pouze jedinci, u jejichž rodičů lze prokázat legální původ. To jde u ptáků odchovaných v zajetí pomocí registračního listu nebo „bílého“ papíru z doby, kdy žakové spadali do CITES II, nebo u importovaných odchytových ptáků doložením dovozního povolení od českého ministerstva životního prostředí.

Bohaté zkušenosti Milana Bartla s chovem papoušků žako přiměly účastníky setkání k pokládání zajímavých dotazů, a tak se setkání protáhlo až za osmou hodinu večerní. Milan Bartl ještě na závěr promítl několik fotografií a videí z návštěvy ptačích parků a zoologických zahrad v Anglii, kam manželé Bartlovi vyjeli s CK Primaroute Josefa Nožičky.

Už nyní se můžete těšit na 11. setkání chovatelů Severovýchodních Čech, které se uskuteční v sobotu 4. prosince 2011 opět v hospůdce U vlčice ve Vlčí Habřině. Přednášet přijede Zdeněk Jeřábek o svých cestách za amazoňany do Kostariky.