Exotáři jedou na Bali

Dosud největší společnou akci chystají Exotáři uskutečnit na přelomu února a března.

Původní myšlenka, navštívit dvě ptačí farmy našeho člena Marcela Kohouta na Bali, se postupně rozpracovávala, přidávaly se další a další nápady, plánovaly se další cesty a návštěvy. Vznikl itinerář, na který by mohla být pyšná i ta nejbláznivější cestovka. A protože Exotáři nemají od slova k činům daleko, konala se v sobotu 4. února 2023 v restauraci „ U letců „ v Hradci Králové poslední, dolaďovací, schůzka před odletem 25. února 2023

Už samotný odlet 32 účastníků zájezdu šesti různými leteckými spoji, s různými přestupními stanicemi, sladit tak, abychom se na Bali sešli v rozmezí tří hodin, byl oříšek. Ale pro „CK Kohout“ to byla, jak se ukázalo, jenom muška. Na domluvenou schůzku se všichni dostavili s nainstalovanou aplikací „PeduliLindungi“ v mobilních telefonech a tak Marcelovi stačilo pro odbavení v Praze pouze upozornit na zavedení automatizovaného odbavování na Bali a tudíž nutnost získat správný QR kód na letišti v Praze.

Následovalo focení nejkrásnějších zástupců jednotlivých skupin, prý aby nás našli domorodci, kteří nás vyzvednou na letišti. A už tady bylo to nejdůležitější. Nejedeme na Bali se válet u vody a smažit se na slunci. Probíraly se detaily jednotlivých výletů. Na popis a obrazovou dokumentaci z každého z nich si ale musíte počkat. Zatím prozradíme jen to, že kromě jednodenních výletů, uskutečníme jeden dvoudenní a jeden třídenní.

Letecky a lodí navštívíme několik ostrovů, mezi kterými nebude chybět ostrov Komodo, na kterém se nachází rezervace varanů komodských, známých pod názvem „komodský drak“. Navštívíme kolonii kaloňů, budeme se potápět s mantami a na korálových útesech pozorovat akvarijní rybičky v jejich přirozeném prostředí. Navštívíme řadu chrámů, trhy s rybami, rýžová políčka na útesech, vodopády a ti nejodolnější z nás vyrazí na noční výstup na sopku.

Pokud se těšíte jako my, sledujte naše stránky a užijte si to s námi.