Výroční schůze a tři noví členové Exotářů

Naše organizace se nestále rozrůstá. Tentokrát naše řady rozšířil Vojtěch Trhoň, chovatel arating a majitel obchodu s krmivy ZOO Trhoň. Jeho společnost zásobuje řadu chovatelů, ale i zoologických zahrad, kvalitním zbožím. Dalšími novými členy jsou Miloš Petr, chovatel papoušků a Michal Rohlíček, rovněž chovatel papoušků.

Z důvodů nezaplacení členských příspěvků a přerušení komunikace byl vyřazen Tomáš Jandera. Na vlastní žádost opustil nás i řady ČSCH Otakar Buldra. Náš tým se zredukoval na 47 členů. Další žádosti o členství máme v záloze a jde o schválení členskou schůzí za jejich nutné přítomnosti.

Výroční zprávou předsedy byly krátce zopakovány všechny akce v roce 2022. O těchto se můžete informovat jednotlivými články našeho webu.

Během roku 2022 jsme přijali 13 nových členů.

Jednatel Jiří Stejskal informoval o schůzce „u kulatého stolu“ konané v poslanecké sněmovně ohledně pozitivního seznamu zvířat a rostli dle návrhu EU.

Letošní rok je rokem volebním ve všech složkách ČSCH. Proto byly zahájeny přípravy na volby v naší ZO, které proběhnou na následující členské schůzi dne 25. března 2023 v královéhradecké restauraci U Letců.

Tradičně byly podány informace o možnosti dovozu směsí Slaats, objednávkách vizitek, triček a kroužků na okrasné ptactvo. Rovněž informace o zahájení výroby držáků bidel a možnostech objednání. K tomuto bude vytvořena samostatná podstránka na našem webu.

Protože výroční členskou schůzi bereme jako společenskou záležitost, připravili jsme pro členy kvíz z oblasti jak naší odbornosti, tak i všeobecných znalostí a zábavy. Soutěžily mezi sebou týmy podle toho, jak seděly u stolů. Přidělovali jsme plusové body za správné odpovědi, ale i mínusové za špatné odpovědi. Jednatel vše zapisoval do tabulky. Po jejím vyhodnocení byl určen počet losování týmů z naší bohaté tomboly. Hlavní cenou bylo opět sele divočáka a z ní se letos může těšit Jirka Stejskal. Blahopřejeme.

Kvíz trval asi hodinu a věřím, že to byla dobrá zábava, alespoň soudě podle hlasitého smíchu po celou dobu trvání.

Zábavné bylo i losování tomboly. A tak to má být.

Poté se asi polovina zúčastněných zdržela při vážných i veselých diskusích až do 22. hodiny.