Členská schůze 13. června od 18:00 ve Smržově, bez přednášky

Pátá členská schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy se uskuteční v sobotu 13. června 2020 od 18:00 hod. v Restauraci U koupaliště ve Smržově u Hradce Králové (Smržov 82). Původně plánovaná přednáška Čestmíra Drozdka, která měla být hlavní náplní 9. setkání chovatelů Severovýchodních Čech, se nakonec ani v tomto termínu neuskuteční a budeme ji muset přesunout do příhodnějších časů. Schůze jako taková ale proběhne a srdečně na ni zveme všechny naše členy.

Program 5. členské schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy:

1) Zahájení, přivítání nových členů a hostů (Jiří Vojtěch)
2) Narozeniny – gratulace (Dana Havelková)
3) Zpráva Kontrolní komise o usnášeníschopnosti schůze (Jaroslav Němec)
4) Přijetí nových členů (Jiří Vojtěch)
5) Diskuse:
a) Představení dalších členů (Jan Makyňa, Josef Černý, Jan Holan)
b) Diskuse nad otázkou „ Jak dostat ptáky do toku, aneb „necháme to na nich“? (Jiří Stejskal)
6) Závěr (Jiří Vojtěch)

Občerstvení a parkování na místě je zajištěno. Pokud máte kamarády, kteří váhají, zda se k nám přidat, vezměte je sebou, ať mají možnost nás poznat. Výbor Exotářů vám přeje úspěšnou chovatelskou sezónu 2020.

Prosíme všechny členy, aby potvrdili účast, nebo v případě těžké nemoci poslali omluvu do 10.6.2020 na adresy uvedené níže:

Jiří Vojtěch – předseda: C.alba@seznam.cz, 603 881 884
Jiří Stejskal – jednatel: arac@seznam.cz, 605 855 555