Exotáři obnovují činnost, 13. června proběhne členská schůze

Rozvolňování vládních opatření proti šíření nového typu koronaviru otevřelo možnost uspořádat první členskou schůzi ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy po propuknutí pandemie Covid-19. Původní termín 15. května ještě kvůli zákazu shromažďování nestihneme, ale schůze se uskuteční v náhradním termínu v sobotu 13. června 2020 od 18:00 hod. v Restauraci U koupaliště ve Smržově u Hradce Králové (Smržov 82).

Ale pozor, to ještě není vše. Předběžně je domluvena již dříve slíbená přednáška Čestmíra Drozdka na stejné datum s tím, že tento termín bude potvrzen panem Drozdkem začátkem června. Pokud by tedy byla přednáška potvrzena, bude členská schůze začínat již ve 14:00 hod. a přednáška v 16:30 hod. O konání přednášky vás budeme informovat, jakmile budeme mít potvrzený termín.

Program 5. členské schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy:

1) Zahájení, přivítání nových členů a hostů (Jiří Vojtěch)
2) Narozeniny – gratulace (Dana Havelková)
3) Zpráva Kontrolní komise o usnášeníschopnosti schůze (Jaroslav Němec)
4) Přijetí nových členů (Jiří Vojtěch)
5) Diskuse:
a) Představení dalších členů (Jan Makyňa, Josef Černý, Jan Holan)
b) Diskuse nad otázkou „ Jak dostat ptáky do toku, aneb „necháme to na nich“? (Jiří Stejskal)
6) Závěr (Jiří Vojtěch)

Občerstvení a parkování na místě je zajištěno. Pokud máte kamarády, kteří váhají, zda se k nám přidat, vezměte je sebou, ať mají možnost nás poznat. Výbor Exotářů vám přeje úspěšnou chovatelskou sezónu 2020.

Prosíme všechny členy, aby potvrdili účast, nebo v případě těžké nemoci poslali omluvu do 10..2020 na adresy uvedené níže:

Jiří Vojtěch – předseda: C.alba@seznam.cz, 603 881 884
Jiří Stejskal – jednatel: arac@seznam.cz, 605 855 555