Červnová schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy

Na první řádné členské schůzi po ustavení naší základní organizace jsme se sešli v sobotu 22. června 2019 v klubu „Na Výstavišti“ v Hradci Králové. Podnik dříve sloužil jako sídlo místní chovatelské organizace a do budoucna by se mohl stát pravidelným místem našich setkání a časem snad i výstav. Schůze následovala pouhý týden po prvním klubovém výjezdu na chovatelské setkání ve slovenské Kálnici a také návštěvě u Vratka Javra, k níž jsme se vrátili prostřednictvím fotografií přímo z místa.

Nejprve však předseda Jiří Vojtěch zopakoval pro nové členy program naší organizace a hospodářka Dana Havelková připomněla narozeniny členů, které proběhly od minulé ustavující schůze Exotářů Východní Čechy. Přímo na místě se do naší organizace přihlásila královéhradecká veterinářka se specializací na exotické ptactvo Veronika Plháková (Milerská). I přes nižší účast byla schůze usnášeníschopná a novou členku přijala do našich řad jednomyslně.

Jednatel ZO Jiří Stejskal poté přítomné seznámil s procesem registrace organizace u Českého svazu chovatelů. Ústředí naši přihlášku projednalo a schválilo, nyní tedy můžeme získat IČO a založit bankovní účet. Hned poté bude možné na tento účet zasílat členské příspěvky na rok 2019 (podrobněji o tom budeme členy informovat na tomto webu a prostřednictvím oficiálního e-mailu). Jednatel s předsedou také zjišťovali možnost zápůjčky výstavních klecí z fundusu ČSCH, který se nachází v Lysé nad Labem.

Organizace zvažuje aktivní účast na říjnové výstavě EXOTIKA 2019 na Výstavišti Lysá nad Labem, kde by Exotáři Východní Čechy mohli získat vlastní prostor pro prezentaci vlastních chovů i samotné ZO. Záleží však na zájmu našich členů a ochotě vystavit papoušky z vlastních chovů. Pokud by byl zájem mizivý, organizace možnosti vystavovat na EXOTICE nevyužije.

Na krátkou přednášku Jana Potůčka o naší klubové návštěvě známého slovenského chovatele tukanů a vzácných papoušků Vratka Javra navázala diskuse, kam bychom se měli vydat příště a za jakých okolností by se mohli těchto výjezdů zúčastnit i zájemci mimo naši organizaci. Účastníci schůze se shodli na tom, že výjezdy by měly sloužit především pro členy Exotářů jako výhoda jejich členství v organizaci. Příští výjezd proběhne 10. až 11. srpna 2019 a povede do Papouščí zoologické zahrady v Bošovicích, na výstavu exotického ptactva v Hrotovicích a k dalšímu známému chovateli exotů na Vysočině.

Závěr červnové schůze patřit představování chovů jednotlivých členů Exotářů Východní Čechy. O svých zkušenostech a chovaných druzích papoušků pohovořil předseda klubu Jiří Vojtěch, jednatel Jiří Stejskal a hospodářka Dana Havelková. Na úplný závěr pak předseda Jiří Vojtěch přispěl přednáškou o stavbě voliér pro papoušky s praktickými ukázkami, což vyvolalo živou debatu o konkrétních řešeních a úpravách chovných zařízení.

Příští členská schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy proběhne v září, konkrétní termín a místo se členové dozví s předstihem na tomto webu, prostřednictvím e-mailu a sociálních sítí.