Výroční schůze a další tři noví členové – zebřičkáři

Poprvé po dlouhém roce plném lockdownů kvůli pandemii koronaviru jsme se mohli sejít v plném složení na druhé výroční schůzi ve Smržově u Hradce Králové.

Do restaurace U koupaliště dorazilo v sobotu 26. června celkem 15 z 26 členů, čímž jsme byli dle stanov usnášeníschopní. Předseda ZO Jiří Vojtěch prezentoval hlavní body výroční zprávy naší organizace za rok 2020. Zahájili jsme jej výroční schůzí v lednu 2020 ve Smržově. Následně pandemie neumožnila pořádat další akce, včetně březnových přednášek. Další členská schůze byla až v červnu 2020, následoval 5. července výjezd do Zoo Chleby a Postřižinského pivovaru Nymburk, 2. září výjezd k Marcelu Kohoutovi do Litomyšle, 12. října výjezd k členům ZO na Pardubicku. Poté opět následoval lockdown a přerušení činnosti.

První letošní výjezd za chovateli proběhl 12. června do Podještědí. Snaha o webináře s manželi Trhoňovými bohužel nedopadla. Za rok 2020 jsme přijali šest členů. Během jarního lockdownu jsme nechali vyrobit klubový rollup, trička a vizitky. Zatímco trička již mohli členové zakoupit a mnozí v nich jezdí na klubové akce, vizitky jsou zatím zkušebně vyrobené jen pro předsedu a na schůzi si mohli všichni zájemci objednat jejich výrobu v počtu 50 nebo 100 kusů. Úplnou novinkou je pak klubový rollup, který by se mohl poprvé veřejně představit na srpnové výstavě Klubu přátel exotického ptactva v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Albertově.

I na výroční schůzi jsme přijímali další nové členy. Jde o chovatele výstavních zebřiček Otakara Buldru, Petra Hráčka a Jiřího Michnu, pro jejichž přijetí hlasovali všichni přítomní jednomyslně. Tím stoupl počet členů ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy na 29. Jednatel ZO Jiří Stejskal poté seznámil klub s plánovanými akcemi do konce letošního roku. V sobotu 18. září by měla proběhnout členská schůze, na kterou naváže setkání chovatelů Severovýchodních Čech s přednáškou chovatele Zdeňka Jeřábka o pozorování amazoňanů v Kostarice. Další členská schůze s následnou přednáškou Milana Bartla o chovu papoušků žako bude následovat v sobotu 30. října a poslední letošní členská schůze (bez přednášky) proběhne 3. prosince.

Na návrh předsedy ZO Jiřího Vojtěcha jsme schválili poskytnutí sponzorského daru pro soutěž mladých chovatelů v Olomouci. ZO zakoupí a věnuje vítězům soutěže knihy o chovu papoušků z produkce vydavatelství Nová EXOTA. Poté jsme zhlédli fotografie z klubových výjezdů za chovateli z července 2020 (Zoo Chleby, Pivovar Nymburk), září 2020 (Kohoutovi), října 2020 (Pardubicko) a června 2021 (Podještědí) v podání člena výboru ZO Jana Potůčka a předseda Jiří Vojtěch výroční schůzi oficiálně zakončil.