Vyjádření ke kauze házení petard k voliérám s papoušky

Dne 9. dubna 2019 zveřejnil Hradecký deník a Královéhradecká příloha deníku MF Dnes zprávu o sousedském sporu o hlučnosti chovaných papoušků, který vygradoval v házení petard k chovným voliérám.

K incidentu došlo na okraji Hradce Králové. ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy vydala k této situaci následující vyjádření, které poskytla redakcím obou deníků:

Vyjádření ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy

Odpalování petard rozhodně není dobré řešení. Pokud si sousedé stěžují na hluk a odpalují petardy, sami způsobují ještě větší hluk než papoušci. Takové jednání postrádá smysl a vede pouze k většímu stresování ptáků, kteří se mohou zranit nebo dokonce uhynout.

Při obdobných sousedských sporech je nejlepší si v klidu vyříkat, co komu vadí. Chovatel může papoušky na noc zavírat do zázemí a nepouštět je do venkovních voliér brzy ráno. Může v okolí voliér vysázet okrasné keře nebo túje, které hluk omezí.

Na druhou stranu je třeba říci, že křik papoušků je přirozený a nedosahuje takové intenzity, aby byly porušovány hlukové limity. Pokud o tom sousedé pochybují, mohou si na vlastní náklady zajistit měření hluku od místně příslušné krajské hygienické stanice. Pokud toto měření prokáže porušení limitu, je možné tento problém řešit právní cestou.

Jiří Vojtěch,
předseda ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy