Ustavující schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy

Na Merklově statku ve Skaličce u Hradce Králové se v sobotu 6. dubna 2019 konala ustavující schůze Základní organizace Českého svazu chovatelů (ZO ČSCH) Exotáři Východní Čechy. Zúčastnilo se jí 11 zájemců z řad chovatelů papoušků, drobných exotů i okrasných vodních ptáků, kteří dosud nebyli členy ČSCH a několik dalších adeptů, kteří již v ČSCH působí, ale rádi by zároveň vstoupili i do ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy. Předsedou nové organizace byl jednohlasně zvolen organizátor setkání ve Skaličce a chovatel výstavních agapornisů růžohrdlých Jiří Vojtěch.

Úvod ustavující schůze do doby, než si členové zvolili vedení, vedl Martin Kabát, místopředseda Ústřední komise chovatelů exotického a okrasného ptactva ČSCH. Vedle Jiřího Vojtěcha byli do organizačního výboru nového chovatelského spolku zvoleni Jiří Stejskal (jednatel), Dana Havelková (hospodář), Jan Potůček (propagace a komunikace), Jaroslav Němec, Jiří Mach a Aleš Flekač (kontrolní komise). Předsedou kontrolní komise se stal Jaroslav Němec. Nová organizace se plánuje scházet na členských schůzích jednou za čtvrt roku, přičemž na jaře a v zimě se budou schůze konat ve stejný den jako tradiční setkání chovatelů Severovýchodních Čech.

Nově vzniklý spolek převezme organizaci těchto setkání, jež se patrně přestěhují ze Skaličky, protože Merklův statek společně s restaurací, v níž se chovatelské přednášky konají, původní majitel prodává. Organizace také hledá prostory, kde by se pravidelně konaly členské schůze. Na ustavující schůzi si členové odsouhlasili návrh loga spolku, které vytvořil grafik Jan Řihák. Součástí návrhu jsou i kresby letících ptáků – kachny, papouška a drobného exota. Během několika dní organizace spustí oficiální internetové stránky se základními informacemi a kontakty, na sociální síti Facebook již existuje oficiální stránka ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy a stejnojmenná skupina, která je však uzavřená a slouží pouze pro interní diskusi členů organizace. Vlastní skupinu má organizace i na WhatsAppu.

Exotáři Východní Čechy plánují aktivně podporovat mladé a začínající chovatele a pořádat pro ně návštěvy u vlastních členů, z nichž se mohou inspirovat při budování vlastních chovatelských zařízení. Chystají také společné výpravy za chovateli z jiných regionů i v zahraničí a výjezdy na chovatelské semináře. Organizace by časem ráda obnovila i výstavy exotického ptactva, jež byly v Pardubicích a Hradci Králové proslulé. Každou členskou schůzi pak doplní přednášky a informace od členů o úspěších v jejich chovech. Jednou z důležitých aktivit nového chovatelského spolku bude také aktivní působení na majitele domácích mazlíčků, aby papouškům a dalším exotickým ptákům zajistili všechny jejich životní potřeby.