Ptačí chřipka na hranici Pardubického kraje

Rok se sešel s rokem a opět nám na hranicích východních Čech hrozí ptačí chřipka. Ohnisko nákazy potvrdila ve čtvrtek 15. prosince Státní veterinární správa (SVS) v obci Rovečné v okrese Žďár nad Sázavou na Vysočině. Ochranné pásmo a pásmo zvýšeného dozoru, které se zavádějí v okolí nakaženého chovu (viz nařízení Krajské veterinární správy pro Vysočinu), zasahují i do Pardubického kraje. Celkově jde již o sedmé podzimní ohnisko nákazy ptačí chřipky typu H5N1, který je přenosný na člověka.

„Protože chovatel zaznamenal zvýšený úhyn drůbeže, které navíc vykazovaly příznaky onemocnění, nahlásil tuto skutečnost SVS. V chovu se původně nacházelo 15 slepic a 7 kachen, došlo k úhynu 13 slepic a dvou kachen. Veterinární inspektoři provedli v chovu šetření, odebrali vzorky a odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Ten potvrdil ptačí chřipku H5N1, na stanovení patogenity se v tuto chvíli čeká. Zbývající drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření,“ uvedla SVS na svém webu.

Od 13. prosince až do odvolání platí kvůli ptačí chřipce celostátní zákaz chovu drůbeže pod širým nebem. Výjimku dala SVS pouze chovatelům holubů a zástupců běžců (pštrosi). Veškerá další drůbež má být držena v uzavřených prostorách bez možnosti kontaktu s volně žijícímu ptáky. To je důležité kvůli způsobu, jakým se ptačí chřipka přenáší – z drtivé většiny se tak děje prostřednictvím trusu nemocných divokých ptáků, zejména vodních druhů. Chovatelé, kteří nemohou přesunout drůbež do uzavřených prostor, mají zajistit, aby krmení a pitná voda nebyly přístupné divokým ptákům (mají být podávány minimálně pod nějakou stříškou).

Za porušení nařízení SVS hrozí poměrně vysoké postihy. U soukromých malochovatelů jde o pokutu až 100 tisíc korun, u komerčních chovů drůbeže dokonce o dva miliony korun. Ptačí burzy a výstavy jsou nadále povolené, ale nesmí se na nich prodávat a vystavovat drůbež.

Úvodní foto: Johnny Jet, Wikimedia Commons