Podpisová akce proti pozitivním seznamům zvířat EU

Od června se mohou chovatelé a majitelé domácích mazlíčků připojit k protestní akci proti záměru několika aktivistických organizací zavést v Evropské unii jednotné pozitivní seznamy zvířat, které by bylo možné zájmově chovat. Lobbistům za zavedení takových seznamů se podařilo loni na podzim přesvědčit Evropský parlament, aby svým usnesením požádal Evropskou komisi o vypracování studie proveditelnosti takového seznamu. V osmi zemích EU již národní pozitivní seznamy zvířat existují a vedly například k tomu, že v Nizozemsku bude od 1. ledna 2024 zakázaný chov křečíků džungarských a Roborovského, ve Francii je u každého druhu papouška určeno, od jakého počtu exemplářů je nutné speciální povolení, ve Slovinsku se chystají povolit chov jen 31 druhů papoušků a ve všech zemích je zakázáno chovat šelmy a primáty, včetně drápkatých opiček.

Co to je pozitivní seznam a jak funguje?

Pozitivní seznamy zvířat obsahují výčet druhů zvířat, která mohou lidé chovat v domácnosti nebo v zájmovém chovu. Seznamů může existovat více, některé země je rozdělují na savce a nesavce, určují přesné výčty druhů terarijních zvířat (např. Belgie) anebo celé rody či třídy. Důležité je, že druhy zvířat, které se na seznamech nevyskytují, už není možné v zajetí chovat, množit, obchodovat s nimi a jakkoli je přepravovat (tedy ani vystavovat). Pokud někdo před přijetím seznamů taková zvířata vlastnil, může si je ponechat pouze tzv. na dožití. Tedy oddělit samce od samic, aby se nemohla množit, a nesmí s nimi nijak nakládat kromě toho, že si je ponechá do jejich skonu. V podstatě jde o stejné podmínky, jaké EU stanovila u druhů zapsaných na celounijní seznam nepůvodních invazních druhů.

O vzniku celoevropských pozitivních seznamů zvířat ještě nebylo rozhodnuto. Evropská komise nyní vybírá ve veřejném řízení agenturu, která pro ni vypracuje studii proveditelnosti, jež by měla odpovědět a otázku, zda jsou vůbec nějaké celounijní pozitivní seznamy zvířat potřeba. Ačkoli české úřady tuto myšlenku odmítají, nelze brát situaci na lehkou váhu. Co můžou chovatelé, ať už organizovaní nebo neorganizovaní, proti vzniku celoevropských pozitivních seznamů zvířat udělat? V České republice vznikla podpisová akce, jejíž ambicí je získat desítky či stovky tisíc podpisů a motivovat chovatele z dalších členských států EU, aby podobnou podpisovou akci zorganizovali také. Cílem je sesbírat milion podpisů, díky nimž by se Evropská komise protestem chovatelů musela zabývat.

Kde můžete podepsat protest proti pozitivním seznamům?

Podpisový arch najdete na webu Českého svazu chovatelů (www.cschdz.eu) v levém navigačním sloupci pod odkazem „Ne pozitivnímu seznamu“, kde jsou také základní informace, co vše by zavedení takového seznamu znamenalo pro chovatele. Svůj podpis můžete připojit i na vybraných chovatelských burzách. Tato místa jsou označena žlutým plakátkem s logem „STOP pozitivním seznamům“. Chybět nebudou ani na hlavních chovatelských výstavách, jako je EXOTIKA Lysá nad Labem nebo EXOTA Olomouc, připravují se i podpisová místa v ústředí ČSCH a ve vybraných zoologických zahradách. Seznam podpisových míst bude zveřejněn na stránkách ČSCH. Protest mohou podepisovat i vaši známí a nechovatelé. Podmínkou je, že podepisující musí být plnoletý a dohledatelný podle uvedené adresy bydliště.

Pokud se rozhodnete této akci pomoci a sami si stáhnete a vytisknete petiční arch, a jakmile jej zaplníte podpisy, oskenujte jej a zašlete e-mailem na adresu jan.potucek@ararauna.cz. Papírový originál si ponechte pro pozdější předání organizátorům podpisové akce, případně zašlete na adresu: Jan Potůček, ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy, 28. října 121, 530 03 Pardubice. ČSCH je odborným garantem této podpisové akce.