Nezapomeňte zaplatit členské příspěvky na rok 2023!

Blíží se konec roku a s ním povinnost uhradit členské příspěvky na následující rok 2023. Protože na ústředí Českého svazu chovatelů (ČSCH) musíme poslat úměrnou část za všechny naše členy do konce ledna 2023, osobní platba příspěvků bude možná pouze do konce roku, a to výhradně na naší letošní poslední členské schůzi v sobotu 3. prosince 2022 ve Vlčí Habřině. Příspěvky bude přijímat pokladník ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy František Rulík. Základní roční členský příspěvek pro dospělého bez předplatného časopisu Chovatel činí 600 Kč, pro mladé členy od 6 do 18 let pak 295 Kč.

Exotáři, kteří už jsou členy v jiné základní organizaci ČSCH, je roční příspěvek 280 Kč pro dospělého a 100 Kč pro mladého chovatele od 6 do 18 let. Všechny kombinace výše členských příspěvků, včetně předplatného časopisu Chovatel, naleznete v tabulce níže. Členové, kteří nechtějí platit roční příspěvek osobně v hotovosti, jej mohou uhradit bankovním převodem na náš nový účet č. 310813576/0300, a to nejpozději do 20. ledna 2023. Jako variabilní symbol platby uveďte datum narození ve tvaru DDMMRRRR (např.: 01061888), konstantní symbol je 0308.

Ačkoli ČSCH svoje členské příspěvky od 1. ledna 2023 zvýšil, Exotáři ponechali jejich výši stejnou jako v letošním roce.