Listopadová schůze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy

Na sobotu 2. listopadu 2019 připadla v pořadí třetí členská schůze naší organizace ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy. Poprvé jsme se sešli v nových prostorách restaurace U koupaliště ve Smržově u Hradce Králové, které jsou dostatečně velké i pro pořádání pravidelných setkání chovatelů Severovýchodních Čech (jedno takové hned navazovalo na naši listopadovou schůzi). Vzhledem k tomu, že jsme se sešli takto pohromadě poprvé od června, měli jsme poměrně bohatou agendu na vyřizování. Účast byla poměrně hojná, z 12 řádných členů se dostavilo 10, takže jsme byli usnášeníschopní.

Hned na začátku schůze předseda Jiří Vojtěch informoval o několika nových zájemcích o členství, o jejichž přijetí do organizace jsme následně hlasovali. Jde o tyto chovatele:

  • Jiří Kovařík
  • Zdeněk Špalek
  • František Rulík
  • Jiří Mach
  • Tomáš Strachota

Všichni byli přijati jednohlasně, pokud nepočítáme jedno zdržení hlasování v případě Jiřího Macha, v pořadí již třetího člena tohoto jména a příjmení v naší organizaci. Hned po tomto hlasování nás jednatel spolku Jiří Stejskal informoval o úspěšné účasti našich členů na několika výstavách bodovaných exotů. Hned dva naši členové získali ocenění na mezinárodní výstavě BVA Masters v Belgii zaměřené na výstavní agapornise. Josef Markytán vystavil čtyři agapornise a u dvou získal bronzovou sérii a u dalších dvou ohodnocení „dobrý“. Předseda naší organizace Jiří Vojtěch vystavil na stejné akci 14 agapornisů a jednou získal bronzovou sérii, jednou ohodnocení „velmi dobrý“ a devětkrát „dobrý“.

Na tradiční podzimní výstavě exotického ptactva v Třebechovicích pod Orebem bodoval Jiří Vojtěch s agapornisy na prvním a třetím místě. Na celostátní výstavě EXOTIKA 2019 v Lysé nad Labem, v jejímž rámci se konalo Mistrovství České republiky v bodovaném ptactvu, získal Jiří Vojtěch druhé a třetí místo ve skupině za agapornisy růžohrdlé, druhé místo v kategorii papoušků a tituly Vítěz skupiny a Mistr České republiky a také Vítěz Polabského derby agapornisů. Tomáš Strachota získal třetí místo ve skupině, dvakrát třetí místo ve třídě, druhé místo v kategorii drobných exotů a tituly Vítěz třídy a Mistr České republiky za vystavené zebřičky. U těch se na třetím místě ve třídě umístil i náš další člen Jan Makyňa.

EXOTIKY 2019 se účastnil i Josef Markytán, jehož agapornisové fišeri získali po 89 bodech a skončili těsně pod hranicí umístění. Josef Markytán se ale zároveň významně podílel na organizaci celé výstavy, zajišťoval svoz ptáků z celé republiky, na samotné výstavě měl na starosti prodej ptáků a byl zástupcem manažera výstavy Ladislava Žohy. Významný kus práce na EXOTICE odvedl i další náš člen, předseda Kontrolní komise Jaroslav Němec, který se podílel na stavbě expozice vodního ptactva a bažantů a zajišťoval chod výstavy v pavilonu B po celých pět dní jejího konání. Za vystavené exotické kachny obdržel Čestnou cenu EXOTIKY a pohár za kolekci okrasných kačenek.

Po tomto výčtu úspěchů nás předseda Jiří Vojtěch informoval o nedávno proběhlé konferenci odbornosti exotického ptactva v Českém svazu chovatelů, které se účastnil jako zástupce našeho klubu. Novým předsedou exotářské sekce ČSCH se na této akci stal dosavadní místopředseda Martin Kabát, který se za svaz účastnil naší letošní ustavující schůze. Zajímavou informací pro naši organizaci do budoucna byla možnost získat příspěvek ČSCH na zajištění veterinární péče na pořádaných výstavách. Jiří Vojtěch také informoval o možnosti objednávek kroužků na příští rok prostřednictvím ČSCH.

Jednatel Jiří Stejskal navázal informací o získání prvního sponzora naší organizace, kterým je náš člen Aleš Flekač. Dále sdělil představu výboru organizace o přívýdělku z prodeje triček s logem naší organizace. Velmi diskutovaným bodem schůze byly plánované brigády, které by měly naší pokladně zajistit přísun potřebných financí. Předseda Jiří Vojtěch navrhl pro členy povinné odvedení 12 hodin brigád ročně s tím, že tato povinnost by se netýkala mladších členů do 18 let, seniorů a chovatelů se zdravotní indispozicí. Všichni ostatní by se mohli z této povinnosti vykoupit částkou 150 korun za každou brigádnickou hodinu. V diskusi zazněl protinávrh nechat účast na brigádách čistě dobrovolnou. Závěr necháváme na další diskusi během naší výroční schůze.

Vzhledem k našemu pořadatelství pravidelných setkání chovatelů Severovýchodních Čech jsme se zabývali také otázkou výše vstupného na tyto akce. Dosud byl příspěvek dobrovolný od částky 50 Kč. Od listopadového setkání jej ale upřesňujeme na 150 kč pro nečleny ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy a 80 Kč pro členy naší organizace. Zároveň jsme si odhlasovali, že přednášejícím na těchto setkáních budeme vyplácet odměnu ve výši 2 000 Kč, případně dalších 500 Kč pro spolupřednášející. Na závěr pak jednatel Jiří Stejskal rozdal všem členům návrh plánu členských schůzí na rok 2020 (místo čtyř by jich mělo být pět) a informoval o placení členských příspěvků na příští rok. Nově přijatí členové budou platit příspěvky až na rok 2020.

Úplný závěr schůze patřil krátké přednášce Jana Potůčka a Jiřího Vojtěcha ze srpnového výjezdu naší organizace na jižní Moravu, kde jsme navštívili Papouščí zoologickou zahradu v Bošovicích, chovatele Lumíra Horňanského, výstavu exotického ptactva v Hrotovicích a chovatele Víta Kučerňáka a Jiřího Šustra. Po krátké přestávce pak začalo 8. setkání chovatelů Severovýchodních Čech, na kterém vystoupil jako hlavní host kurátor ptáků zlínské zoologické zahrady Václav Štraub. Setkání věnujeme samostatný článek.