EXOTÁŘI opět v akci: na návštěvě chovatelů z východních Čech

Velké plány na letošní sezónu přerušila pandemie, jak již bylo dříve zmíněno. A proto než vypukne druhá vlna, kterou nám odborníci už delší dobu hrozí, vyjeli jsme, jak se říká: dokud je čas.

Tentokrát nebyla cesta daleká a vlastně jsme neopustili hranice bývalého Východočeského kraje. Po několikatýdenní organizaci jsme 29. srpna 2020 vyjeli směrem na Ústí nad Orlicí, kde byl oficiální sraz účastníků. Pokračovali jsme už jen kousek do Ostrova u Lanškrouna, kde jsme navštívili našeho člena Jaroslava Votavu. Tím jsme také zahájili dlouho připravované návštěvy členů ZO ČSCH EXOTÁŘI Východní Čechy.

Jarda Votava je jednak letitý a zkušený chovatel, tak i veselý a milý člověk, který má rád společnost. Naše návštěva mu udělala radost. Mohli jsme zde obdivovat krásnou kolekci alexandrů malých v různých mutacích, papoušky červenokřídlé, královské, kouřové a jak jinak, než v barevných mutacích. Po prohlídce chovu, krátké besedě doplněné vtípky jsme se rozloučili, neboť Jarda spěchal za další svojí životní vášní – koňmi.

Následovala návštěva útulného a veselého květinářství v Lanškrouně, potom společný oběd a pak už jsme pokračovali směrem do Janova u Litomyšle.

V této chvíli asi nikoho nenapadne nic jiného, než že naše mise pokračuje k Marcelovi Kohoutovi a jeho chovatelské rodině. A je to tak.

U specialisty na lorie Marcela Kohouta

Po příjemném uvítání celou rodinou a jejich maxipsy jsme se rozdělili do tří skupinek, abychom příliš nenarušili chovnou sezónu. Průvodci nám byli Marcel a jeho otec, oba velice zkušení chovatelé. A věřte, že bylo na co koukat a také co poslouchat. (drobná ukázka ve fotogalerii) Chovatelská veřejnost dobře ví, že v naší zemi, a dost možná v Evropě těžko hledat větší a kvalitnější sbírku loriů včetně vybavení pro ně. Tohle je skutečně rodinná tradice jak se patří a rozhovory s těmito Pány chovateli rozhodně rozšíří obzor každému milovníkovi našeho krásného koníčku.

Kohoutovi pro nás připravili skutečně krásné pohoštění a tak jsme se od nich trousil po částech, jak kdo mohl nakládat s časem. První skupinka před setměním, další o půlnoci, no a poslední věřte – nevěřte, až druhý den v poledne. Zkrátka pořád bylo o čem povídat, čemu se smát a také co pít 😊

Závěrem zbývá konstatovat, že nedošlo k narušení chovu ani újmám na zdraví zúčastněných. Tedy sečteno a podtrženo: akce se nám opět povedla, ostatně jako dosud každá, kterou jsme uskutečnili.

Čeká nás podzim výstav, i když jich letos bude méně, každá je dobrá a počítá se. Také členské schůze a přednášky.

Těm, co ještě neukončili chovnou sezónu přeji zdárné dokončení, vystavovatelům mnoho úspěchů a pochopitelně všem pevné zdraví.

Děkujeme rodině Kohoutových a Jardovi Votavovi.