Členské příspěvky na roky 2019 a 2020

Od června má naše organizace vlastní bankovní účet, na který lze zasílat roční členské příspěvky. Pro členy, kteří do ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy vstoupili v prvním pololetí letošního roku, platí povinnost uhradit příspěvek již na letošní rok, ostatní mohou zaplatit příspěvek až na následující rok 2020. Platbu lze provést na účet č. 123-154880207/0100, jako variabilní číslo uveďte datum narození ve tvaru DDMMRRRR (např. 01061968 pro 1. června 1968, apod.), konstantní symbol je 0308.

Základní členský příspěvek na rok 2019 nebo 2020 je 600 korun pro ty členy, kteří zároveň nejsou organizováni v žádné jiné základní organizaci Českého svazu chovatelů. Pokud již hradí členská příspěvek v jiné ZO ČSCH, u Exotářů Východní Čechy zaplatí pouze 280 korun. Pokud si bude chtít člen zároveň předplatit časopis Chovatel, přičte v ročnímu členskému příspěvku částku 360 korun (nečlenové ČSCH mají roční předplatné za 708 korun).

Pro mladé chovatele ve věku od šesti do 18 byl stanoven roční členský příspěvek na 295 korun, společně s předplatným časopisu Chovatel vyjde na 680 korun. Mladý člen, který je už zároveň členem jiné ZO ČSCH, u Exotářů Východní Čechy platí členský příspěvek 100 korun. Členové, kteří mají řádně zaplacený členský příspěvek, mají zvýhodněný vstup na pravidelné jarní a podzimní setkání chovatelů Severovýchodních Čech s přednáškami a mohou se účastnit pravidelných výjezdů za známými osobnostmi a návštěv chovů v tuzemsku i zahraničí.

Pro lepší přehled tabulka plateb za jednotlivé typy členství v ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy:

V případě dotazů se obraťte na naši hospodářku Danu Havelkovou, e-mail: danka6@seznam.cz, tel.: 724 335 036.