Náš program

ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy plánuje řadu aktivit, včetně podpory mladých a začínajících chovatelů. Program naší organizace schválený na ustavující schůzi dne 6. dubna 2019 ve Skaličce u Hradce Králové je následující:

 • Prosadit a zakotvit do českého výstavnictví v Evropě běžné standardy:
  zajistit odpovídající enrichment vystavovaných opeřenců,
  tzn. minimální rozměry klecí či voliér a maximální počty ptáků v nich umístěných
  – zajistit základní životní potřeby, tzn. zdroj vody a potravy
  – zavést základní hygienická pravidla na výstavě (burze), tj. čistota klecí či voliér a stálý veterinární dozor na výstavě
 • Vyvíjet informační a propagační činnost o chovu exotického ptactva za účelem získávání nových členů z řad mládeže.
  – vlastní www stránky
  – články a informace na www.ararauna.cz a v časopise Chovatel
  – publikační činnost v odborných časopisech (Papoušci, Nová Exota, Fauna) i všeobecných časopisech a regionálních médiích.
 • Pořádat pravidelné přednášky našich i zahraničních chovatelů s tématikou související se životem ptactva ve volné přírodě i v omezených podmínkách chovu v zajetí a záchranou ohrožených druhů.
 • Organizovat zájezdy s chovatelskou tématikou.
 • Organizovat vzájemné návštěvy u členů ZO s důrazem na mládež – inspirace pro jejich vlastní chov.
 • V rámci práce s dětmi a mládeží nabídnout spolupráci chovatelským kroužkům při domech dětí a mládeže, nebo základních školách (např.: přednášky na téma chovu exotů, výše uvedené návštěvy u chovatelů, případně vykonávat funkci garanta pro poradenskou činnost v oblasti exotů).
 • Podporovat záchranné programy zaměřené na zachování a posílení populací ohrožených druhů exotických ptáků (udržování populací v zajetí; spolupráce s organizacemi, které chrání dané druhy v místě jejich přirozeného výskytu, případně zapojení do reintrodukčních programů).
 • Najít možnosti spolupráce s Východočeskou pobočkou České společnosti ornitologické, Zoologickou zahradou Dvůr Králové nad Labem, případně Záchrannou stanicí a ekocentrem Pasíčka v Boru u Skutče.
 • Navázat spolupráci s ostatními spolky obdobného zaměření.
 • Aktivně působit na majitele domácích mazlíčků (životní potřeby chovanců).