Členství

Členem ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy se může stát každý zájemce o chov exotického ptactva, který dovršil věku 18 let, případně mladší (přihlášku za něj podepisuje zákonný zástupce). Podmínkou členství je vyplnění přihlášky do Českého svazu chovatelů a účast na členské schůzi, která schvaluje přijetí nového člena, dále úhrada členského příspěvku, který činí 600 Kč na kalendářní rok (320 Kč členský příspěvek ČSCH, 280 Kč příspěvek na aktivity ZO).

Podmínkou členství v ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy není bydliště v Královéhradeckém nebo Pardubickém kraji, zájemci by však měli vzít na vědomí, že jednou z povinností členů je účast na pravidelných členských a výročních schůzích, které se konají jednou za čtvrt roku ve východních Čechách.

Vyplněnou přihlášku může zájemce zaslat klasickou poštou na adresu oficiálního sídla ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy nebo elektronicky kterémukoli z členů výboru ZO. Pro mladé členy připravujeme samostatné aktivity včetně návštěv chovatelských zařízení našich členů a výjezdy za známými exotáři.

Dokumenty ke stažení: