O nás

Jsme specializovanou Základní organizací Českého svazu chovatelů zaměřenou na chov exotického a okrasného ptactva. Sdružujeme chovatele z Královéhradeckého a Pardubického kraje, naši členové ale pochází také z dalších regionů České republiky. Jsou mezi nimi chovatelé papoušků, drobných exotů, plodožravých a hmyzožravých ptáků či okrasné vodní drůbeže. Organizace chce navázat na někdejší bohatou klubovou činnost v Hradci Králové a Pardubicích, včetně pořádání výstav a dalších akcí pro odbornou i širokou veřejnost.

ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy vznikla 6. dubna 2019 na ustavující schůzi ve Skaličce u Hradce Králové. Je pořadatelem pravidelných chovatelských setkání ve Skaličce, která založil a organizuje předseda naší organizace Jiří Vojtěch. Cílíme nejen na zkušené chovatele, ale i na majitele domácích mazlíčků a začínající mladé chovatele, jimž chceme zprostředkovat návštěvy u našich členů a inspirovat je při plánování výstavby vlastního chovatelského zařízení, krmení exotických ptáků, jejich chovu a odchovu.

Věnujeme se také publikační činnosti, pravidelně zveřejňujeme články o našich chovatelských úspěších a akcích v odborných časopisech Nová EXOTA, Fauna, Papoušci, na webu Ararauna.cz a v dalších periodikách.